(Ka) yassa yattha gh±nindriya½ uppajjati tassa tattha manindriya½ uppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha manindriya½ uppajjati tassa tattha gh±nindriya½ uppajjat²ti?
Sacittak±na½ agh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha manindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha gh±nindriya½ uppajjati. Sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha manindriyañca uppajjati gh±nindriyañca uppajjati. (Gh±nindriyam³laka½)
206. (Ka) yassa yattha itthindriya½ uppajjati tassa tattha purisindriya½ uppajjat²ti? No.
(Kha) yassa v± pana yattha purisindriya½ uppajjati tassa tattha itthindriya½ uppajjat²ti? No.
(Ka) yassa yattha itthindriya½ uppajjati tassa tattha j²vitindriya½ uppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha j²vitindriya½ uppajjati tassa tattha itthindriya½ uppajjat²ti?
Na itth²na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha itthindriya½ uppajjati. Itth²na½ upapajjant²na½ t±sa½ tattha j²vitindriyañca uppajjati itthindriyañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha itthindriya½ uppajjati tassa tattha somanassindriya½ uppajjat²ti?
Itth²na½ vin± somanassena upapajjant²na½ t±sa½ tattha itthindriya½ uppajjati, no ca t±sa½ tattha somanassindriya½ uppajjati. Itth²na½ somanassena upapajjant²na½ t±sa½ tattha itthindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjati.
(Kha) yassa v± pana yattha somanassindriya½ uppajjati tassa tattha itthindriya½ uppajjat²ti?
Somanassena na itth²na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha somanassindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha itthindriya½ uppajjati. Somanassena itth²na½ upapajjant²na½ t±sa½ tattha somanassindriyañca uppajjati itthindriyañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha itthindriya½ uppajjati tassa tattha upekkhindriya½ uppajjat²ti?
Itth²na½ vin± upekkh±ya upapajjant²na½ t±sa½ tattha itthindriya½ uppajjati, no ca t±sa½ tattha upekkhindriya½ uppajjati. Itth²na½ upekkh±ya upapajjant²na½ t±sa½ tattha itthindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjati.
(Kha) yassa v± pana yattha upekkhindriya½ uppajjati tassa tattha itthindriya½ uppajjat²ti?
Upekkh±ya na itth²na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha itthindriya½ uppajjati. Upekkh±ya itth²na½ upapajjant²na½ t±sa½ tattha upekkhindriyañca uppajjati itthindriyañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha itthindriya½ uppajjati tassa tattha saddhindriya½ uppajjat²ti?
Itth²na½ ahetuk±na½ upapajjant²na½ t±sa½ tattha itthindriya½ uppajjati, no ca t±sa½ tattha saddhindriya½ uppajjati. Itth²na½ sahetuk±na½ upapajjant²na½ t±sa½ tattha itthindriyañca uppajjati saddhindriyañca uppajjati.
(Kha) yassa v± pana yattha saddhindriya½ uppajjati tassa tattha itthindriya½ uppajjat²ti?
Sahetuk±na½ na itth²na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha saddhindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha itthindriya½ uppajjati. Sahetuk±na½ itth²na½ upapajjant²na½ t±sa½ tattha saddhindriyañca uppajjati itthindriyañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha itthindriya½ uppajjati tassa tattha paññindriya½ uppajjat²ti?
Itth²na½ ñ±ºavippayutt±na½ upapajjant²na½ t±sa½ tattha itthindriya½ uppajjati, no ca t±sa½ tattha paññindriya½ uppajjati. Itth²na½ ñ±ºasampayutt±na½ uppajjant²na½ t±sa½ tattha itthindriyañca uppajjati paññindriyañca uppajjati.
(Kha) yassa v± pana yattha paññindriya½ uppajjati tassa tattha itthindriya½ uppajjat²ti?
ѱºasampayutt±na½ na itth²na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha paññindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha itthindriya½ uppajjati. ѱºasampayutt±na½ itth²na½ upapajjant²na½ t±sa½ tattha paññindriyañca uppajjati itthindriyañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha itthindriya½ uppajjati tassa tattha manindriya½ uppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha manindriya½ uppajjati tassa tattha itthindriya½ uppajjat²ti?
Sacittak±na½ na itth²na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha manindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha itthindriya½ uppajjati. Itth²na½ upapajjant²na½ t±sa½ tattha manindriyañca uppajjati itthindriyañca uppajjati. (Itthindriyam³laka½)
207. (Ka) yassa yattha purisindriya½ uppajjati tassa tattha j²vitindriya½ uppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha j²vitindriya½ uppajjati tassa tattha purisindriya½ uppajjat²ti?
Na puris±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjati no ca tesa½ tattha purisindriya½ uppajjati. Puris±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha j²vitindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha purisindriya½ uppajjati tassa tattha somanassindriya½ uppajjat²ti?
Puris±na½ vin± somanassena upapajjant±na½ tesa½ tattha purisindriya½ uppajjati no ca tesa½ tattha somanassindriya½ uppajjati. Puris±na½ somanassena upapajjant±na½ tesa½ tattha purisindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjati.
(Kha) yassa v± pana yattha somanassindriya½ uppajjati tassa tattha purisindriya½ uppajjat²ti?
Somanassena na puris±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha somanassindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha purisindriya½ uppajjati. Somanassena puris±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha somanassindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha purisindriya½ uppajjati tassa tattha upekkhindriya½ uppajjat²ti?
Puris±na½ vin± upekkh±ya upapajjant±na½ tesa½ tattha purisindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjati. Puris±na½ upekkh±ya upapajjant±na½ tesa½ tattha purisindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjati.
(Kha) yassa v± pana yattha upekkhindriya½ uppajjati tassa tattha purisindriya½ uppajjat²ti?
Upekkh±ya na puris±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha purisindriya½ uppajjati. Upekkh±ya puris±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha upekkhindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha purisindriya½ uppajjati tassa tattha saddhindriya½ uppajjat²ti?
Puris±na½ ahetuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha purisindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha saddhindriya½ uppajjati. Puris±na½ sahetuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha purisindriyañca uppajjati saddhindriyañca uppajjati.
(Kha) yassa v± pana yattha saddhindriya½ uppajjati tassa tattha purisindriya½ uppajjat²ti?
Sahetuk±na½ na puris±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha saddhindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha purisindriya½ uppajjati. Sahetuk±na½ puris±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha saddhindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha purisindriya½ uppajjati tassa tattha paññindriya½ uppajjat²ti?
Puris±na½ ñ±ºavippayutt±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha purisindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha paññindriya½ uppajjati. Puris±na½ ñ±ºasampayutt±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha purisindriyañca uppajjati paññindriyañca uppajjati.
(Kha) yassa v± pana yattha paññindriya½ uppajjati tassa tattha purisindriya½ uppajjat²ti?
ѱºasampayutt±na½ na puris±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha paññindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha purisindriya½ uppajjati. ѱºasampayutt±na½ puris±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha paññindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha purisindriya½ uppajjati tassa tattha manindriya½ uppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha manindriya½ uppajjati tassa tattha purisindriya½ uppajjat²ti?
Sacittak±na½ na puris±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha manindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha purisindriya½ uppajjati. Puris±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha manindriyañca uppajjati purisindriyañca uppajjati. (Purisindriyam³laka½)
208. (Ka) yassa yattha j²vitindriya½ uppajjati tassa tattha somanassindriya½ uppajjat²ti?
Vin± somanassena upapajjant±na½ pavatte somanassavippayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha somanassindriya½ uppajjati. Somanassena upapajjant±na½ pavatte somanassasampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha j²vitindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjati.
(Kha) yassa v± pana yattha somanassindriya½ uppajjati tassa tattha j²vitindriya½ uppajjat²ti? ¾mant±.
(Ka) yassa yattha j²vitindriya½ uppajjati tassa tattha upekkhindriya½ uppajjat²ti?
Vin± upekkh±ya upapajjant±na½ pavatte upekkh±vippayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjati. Upekkh±ya upapajjant±na½ pavatte upekkh±sampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha j²vitindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjati.
(Kha) yassa v± pana yattha upekkhindriya½ uppajjati tassa tattha j²vitindriya½ uppajjat²ti? ¾mant±.
(Ka) yassa yattha j²vitindriya½ uppajjati tassa tattha saddhindriya½ uppajjat²ti?
Ahetuk±na½ upapajjant±na½ pavatte saddh±vippayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha saddhindriya½ uppajjati. Sahetuk±na½ upapajjant±na½ pavatte saddh±sampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha j²vitindriyañca uppajjati saddhindriyañca uppajjati.
(Kha) yassa v± pana yattha saddhindriya½ uppajjati tassa tattha j²vitindriya½ uppajjat²ti? ¾mant±.
(Ka) yassa yattha j²vitindriya½ uppajjati tassa tattha paññindriya½ uppajjat²ti?
ѱºavippayutt±na½ upapajjant±na½ pavatte ñ±ºavippayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha paññindriya½ uppajjati. ѱºasampayutt±na½ upapajjant±na½ pavatte ñ±ºasampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha j²vitindriyañca uppajjati paññindriyañca uppajjati.
(Kha) yassa v± pana yattha paññindriya½ uppajjati tassa tattha j²vitindriya½ uppajjat²ti? ¾mant±.
(Ka) yassa yattha j²vitindriya½ uppajjati tassa tattha manindriya½ uppajjat²ti?
Acittak±na½ upapajjant±na½ tesa½ tattha j²vitindriya½ uppajjati no ca tesa½ tattha manindriya½ uppajjati. Sacittak±na½ upapajjant±na½ pavatte cittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha j²vitindriyañca uppajjati manindriyañca uppajjati.
(Kha) yassa v± pana yattha manindriya½ uppajjati tassa tattha j²vitindriya½ uppajjat²ti? ¾mant±. (J²vitindriyam³laka½)
209. (Ka) yassa yattha somanassindriya½ uppajjati tassa tattha upekkhindriya½ uppajjat²ti? No.
(Kha) yassa v± pana yattha upekkhindriya½ uppajjati tassa tattha somanassindriya½ uppajjat²ti? No.
(Ka) yassa yattha somanassindriya½ uppajjati tassa tattha saddhindriya½ uppajjat²ti?
Pavatte somanassasampayuttasaddh±vippayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha somanassindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha saddhindriya½ uppajjati. Somanassena upapajjant±na½ pavatte somanassasampayuttasaddh±sampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha somanassindriyañca uppajjati saddhindriyañca uppajjati.
(Kha) yassa v± pana yattha saddhindriya½ uppajjati tassa tattha somanassindriya½ uppajjat²ti?
Sahetuk±na½ vin± somanassena upapajjant±na½ pavatte saddh±sampayuttasomanassavippayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha saddhindriya½ uppajjati no ca tesa½ tattha somanassindriya½ uppajjati. Somanassena upapajjant±na½ pavatte saddh±sampayuttasomanassasampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha saddhindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha somanassindriya½ uppajjati tassa tattha paññindriya½ uppajjat²ti?
Somanassena ñ±ºavippayutt±na½ upapajjant±na½ pavatte somanassasampayuttañ±ºavippayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha somanassindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha paññindriya½ uppajjati. Somanassena ñ±ºasampayutt±na½ upapajjant±na½ pavatte somanassasampayuttañ±ºasampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha somanassindriyañca uppajjati paññindriyañca uppajjati.
(Kha) yassa v± pana yattha paññindriya½ uppajjati tassa tattha somanassindriya½ uppajjat²ti?
ѱºasampayutt±na½ vin± somanassena upapajjant±na½ pavatte ñ±ºasampayuttasomanassavippayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha paññindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha somanassindriya½ uppajjati. ѱºasampayutt±na½ somanassena upapajjant±na½ pavatte ñ±ºasampayuttasomanassasampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha paññindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha somanassindriya½ uppajjati tassa tattha manindriya½ uppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha manindriya½ uppajjati tassa tattha somanassindriya½ uppajjat²ti?
Sacittak±na½ vin± somanassena upapajjant±na½ pavatte somanassavippayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha manindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha somanassindriya½ uppajjati. Somanassena upapajjant±na½ pavatte somanassasampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha manindriyañca uppajjati somanassindriyañca uppajjati. (Somanassindriyam³laka½)
210. (Ka) yassa yattha upekkhindriya½ uppajjati tassa tattha saddhindriya½ uppajjat²ti?
Upekkh±ya ahetuk±na½ upapajjant±na½ pavatte upekkh±sampayuttasaddh±vippayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha saddhindriya½ uppajjati. Upekkh±ya sahetuk±na½ upapajjant±na½ pavatte upekkh±sampayuttasaddh±sampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha upekkhindriyañca uppajjati saddhindriyañca uppajjati.
(Kha) yassa v± pana yattha saddhindriya½ uppajjati tassa tattha upekkhindriya½ uppajjat²ti?
Sahetuk±na½ vin± upekkh±ya upapajjant±na½ pavatte saddh±sampayutta-upekkh±vippayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha saddhindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjati. Sahetuk±na½ upekkh±ya upapajjant±na½ pavatte saddh±sampayutta-upekkh±sampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha saddhindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha upekkhindriya½ uppajjati tassa tattha paññindriya½ uppajjat²ti?
Upekkh±ya ñ±ºavippayutt±na½ upapajjant±na½ pavatte upekkh±sampayuttañ±ºavippayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha paññindriya½ uppajjati. Upekkh±ya ñ±ºasampayutt±na½ upapajjant±na½ pavatte upekkh±sampayuttañ±ºasampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha upekkhindriyañca uppajjati paññindriyañca uppajjati.
(Kha) yassa v± pana yattha paññindriya½ uppajjati tassa tattha upekkhindriya½ uppajjat²ti?
ѱºasampayutt±na½ vin± upekkh±ya upapajjant±na½ pavatte ñ±ºasampayutta-upekkh±vippayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha paññindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjati. ѱºasampayutt±na½ upekkh±ya upapajjant±na½ pavatte ñ±ºasampayutta-upekkh±sampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha paññindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjati.
(Ka) yassa yattha upekkhindriya½ uppajjati tassa tattha manindriya½ uppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha manindriya½ uppajjati tassa tattha upekkhindriya½ uppajjat²ti?
Sacittak±na½ vin± upekkh±ya upapajjant±na½ pavatte upekkh±vippayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha manindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha upekkhindriya½ uppajjati. Upekkh±ya upapajjant±na½ pavatte upekkh±sampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha manindriyañca uppajjati upekkhindriyañca uppajjati. (Upekkhindriyam³laka½)
211. (Ka) yassa yattha saddhindriya½ uppajjati tassa tattha paññindriya½ uppajjat²ti?
Sahetuk±na½ ñ±ºavippayutt±na½ upapajjant±na½ pavatte saddh±sampayuttañ±ºavippayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha saddhindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha paññindriya½ uppajjati. Sahetuk±na½ ñ±ºasampayutt±na½ upapajjant±na½ pavatte saddh±sampayuttañ±ºasampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha saddhindriyañca uppajjati paññindriyañca uppajjati.
(Kha) yassa v± pana yattha paññindriya½ uppajjati tassa tattha saddhindriya½ uppajjat²ti? ¾mant±.
(Ka) yassa yattha saddhindriya½ uppajjati tassa tattha manindriya½ uppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha manindriya½ uppajjati tassa tattha saddhindriya½ uppajjat²ti
Sacittak±na½ ahetuk±na½ upapajjant±na½ pavatte saddh±vippayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha manindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha saddhindriya½ uppajjati. Sahetuk±na½ upapajjant±na½ pavatte saddh±sampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha manindriyañca uppajjati saddhindriyañca uppajjati. (Saddhindriyam³laka½)
212. (Ka) yassa yattha paññindriya½ uppajjati tassa tattha manindriya½ uppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha manindriya½ uppajjati tassa tattha paññindriya½ uppajjat²ti?
Sacittak±na½ ñ±ºavippayutt±na½ upapajjant±na½ pavatte ñ±ºavippayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha manindriya½ uppajjati, no ca tesa½ tattha paññindriya½ uppajjati. ѱºasampayutt±na½ upapajjant±na½ pavatte ñ±ºasampayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha manindriyañca uppajjati paññindriyañca uppajjati. (Paññindriyam³laka½)