(Kha) anuloma-ok±so

35. (Ka) yattha kusal± dhamm± uppajjanti tattha akusal± dhamm± uppajjant²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana akusal± dhamm± uppajjanti tattha kusal± dhamm± uppajjant²ti? ¾mant±.
(Ka) yattha kusal± dhamm± uppajjanti tattha aby±kat± dhamm± uppajjant²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana aby±kat± dhamm± uppajjanti tattha kusal± dhamm± uppajjant²ti?
Asaññasatte tattha aby±kat± dhamm± uppajjanti, no ca tattha kusal± dhamm± uppajjanti. Catuvok±re pañcavok±re tattha aby±kat± ca dhamm± uppajjanti kusal± ca dhamm± uppajjanti.
36. (Ka) yattha akusal± dhamm± uppajjanti tattha aby±kat± dhamm± uppajjant²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana aby±kat± dhamm± uppajjanti tattha akusal± dhamm± uppajjant²ti?
Asaññasatte tattha aby±kat± dhamm± uppajjanti, no ca tattha akusal± dhamm± uppajjanti. Catuvok±re pañcavok±re tattha aby±kat± ca dhamm± uppajjanti akusal± ca dhamm± uppajjanti.