(Kha) paccan²ka½

72. (Ka) na cakkhu na indriya½?
(Kha) na indriy± na sota½?
(Ka) na cakkhu na indriya½?
(Kha) na indriy± na gh±na½?
(Ka) na cakkhu na indriya½?
(Kha) na indriy± na jivh±?
(Ka) na cakkhu na indriya½?
(Kha) na indriy± na k±yo?
(Ka) na cakkhu na indriya½?
(Kha) na indriy± na mano?
(Ka) na cakkhu na indriya½?
(Kha) na indriy± na itth²?
(Ka) na cakkhu na indriya½?
(Kha) na indriy± na puriso?
(Ka) na cakkhu na indriya½?
(Kha) na indriy± na j²vita½?
(Ka) na cakkhu na indriya½?
(Kha) na indriy± na sukha½?
(Ka) na cakkhu na indriya½?
(Kha) na indriy± na dukkha½?
(Ka) na cakkhu na indriya½?
(Kha) na indriy± na somanassa½?
(Ka) na cakkhu na indriya½?
(Kha) na indriy± na domanassa½?
(Ka) na cakkhu na indriya½?
(Kha) na indriy± na upekkh±?
(Ka) na cakkhu na indriya½?
(Kha) na indriy± na saddh±?
(Ka) na cakkhu na indriya½?
(Kha) na indriy± na v²riya½?
(Ka) na cakkhu na indriya½?
(Kha) na indriy± na sati?
(Ka) na cakkhu na indriya½?
(Kha) na indriy± na sam±dhi?
(Ka) na cakkhu na indriya½?
(Kha) na indriy± na paññ±?
(Ka) na cakkhu na indriya½?
(Kha) na indriy± na anaññ±taññass±m²ti?
(Ka) na cakkhu na indriya½?
(Kha) na indriy± na añña½?
(Ka) na cakkhu na indriya½?
(Kha) na indriy± na aññ±t±v²?
73. (Ka) na sota½ na indriya½?
(Kha) na indriy± na cakkhu? …Pe… na indriy± na aññ±t±v²?
74. (Ka) na gh±na½ na indriya½?
(Kha) na indriy± na cakkhu? …Pe… na indriy± na aññ±t±v²?
75. (Ka) na jivh± na indriya½?
(Kha) na indriy± na cakkhu? …Pe… na indriy± na aññ±t±v²?
76. (Ka) na k±yo na indriya½?
(Kha) na indriy± na cakkhu? …Pe… na indriy± na aññ±t±v²?
77. (Ka) na mano na indriya½?
(Kha) na indriy± na cakkhu? …Pe… na indriy± na aññ±t±v²?
78. (Ka) na itth² na indriya½?
(Kha) na indriy± na cakkhu? …Pe… na indriy± na aññ±t±v²?
79. (Ka) na puriso na indriya½?
(Kha) na indriy± na cakkhu? …Pe… na indriy± na aññ±t±v²?
80. (Ka) na j²vita½ na indriya½?
(Kha) na indriy± na cakkhu? …Pe… na indriy± na aññ±t±v²?
81. (Ka) na sukha½ na indriya½?
(Kha) na indriy± na cakkhu? …Pe… na indriy± na aññ±t±v²?
82. (Ka) na dukkha½ na indriya½?
(Kha) na indriy± na cakkhu? …Pe… na indriy± na aññ±t±v²?
83. (Ka) na somanassa½ na indriya½?
(Kha) na indriy± na cakkhu? …Pe… na indriy± na aññ±t±v²?
84. (Ka) na domanassa½ na indriya½?
(Kha) na indriy± na cakkhu? …Pe… na indriy± na aññ±t±v²?
85. (Ka) na upekkh± na indriya½?
(Kha) na indriy± na cakkhu? …Pe… na indriy± na aññ±t±v²?
86. (Ka) na saddh± na indriya½?
(Kha) na indriy± na cakkhu? …Pe… na indriy± na aññ±t±v²?
87. (Ka) na v²riya½ na indriya½?
(Kha) na indriy± na cakkhu? …Pe… na indriy± na aññ±t±v²?
88. (Ka) na sati na indriya½?
(Kha) na indriy± na cakkhu? …Pe… na indriy± na aññ±t±v²?
89. (Ka) na sam±dhi na indriya½?
(Kha) na indriy± na cakkhu? …Pe… na indriy± na aññ±t±v²?
90. (Ka) na paññ± na indriya½?
(Kha) na indriy± na cakkhu? …Pe… na indriy± na aññ±t±v²?
91. (Ka) na anaññ±taññass±m²ti na indriya½?
(Kha) na indriy± na cakkhu? …Pe… na indriy± na aññ±t±v²?
92. (Ka) na añña½ na indriya½?
(Kha) na indriy± na cakkhu? …Pe… na indriy± na aññ±t±v²?
93. (Ka) na aññ±t±v² na indriya½?
(Kha) na indriy± na cakkhu? …Pe… na indriy± na añña½?

Paººatti-uddesav±ro.