(Kha) paccan²ka½

3. (Ka) na cakkhu na cakkhundriya½?
(Kha) na cakkhundriya½ na cakkhu?
(Ka) na sota½ na sotindriya½?
(Kha) na sotindriya½ na sota½?
(Ka) na gh±na½ na gh±nindriya½?
(Kha) na gh±nindriya½ na gh±na½?
(Ka) na jivh± na jivhindriya½?
(Kha) na jivhindriya½ na jivh±?
(Ka) na k±yo na k±yindriya½?
(Kha) na k±yindriya½ na k±yo?
(Ka) na mano na manindriya½?
(Kha) na manindriya½ na mano?
(Ka) na itth² na itthindriya½?
(Kha) na itthindriya½ na itth²?
(Ka) na puriso na purisindriya½?
(Kha) na purisindriya½ na puriso?
(Ka) na j²vita½ na j²vitindriya½?
(Kha) na j²vitindriya½ na j²vita½?
(Ka) na sukha½ na sukhindriya½?
(Kha) na sukhindriya½ na sukha½?
(Ka) na dukkha½ na dukkhindriya½?
(Kha) na dukkhindriya½ na dukkha½?
(Ka) na somanassa½ na somanassindriya½?
(Kha) na somanassindriya½ na somanassa½?
(Ka) na domanassa½ na domanassindriya½?
(Kha) na domanassindriya½ na domanassa½?
(Ka) na upekkh± na upekkhindriya½?
(Kha) na upekkhindriya½ na upekkh±?
(Ka) na saddh± na saddhindriya½?
(Kha) na saddhindriya½ na saddh±?
(Ka) na v²riya½ na v²riyindriya½?
(Kha) na v²riyindriya½ na v²riya½?
(Ka) na sati na satindriya½?
(Kha) na satindriya½ na sati?
(Ka) na sam±dhi na sam±dhindriya½?
(Kha) na sam±dhindriya½ na sam±dhi?
(Ka) na paññ± na paññindriya½?
(Kha) na paññindriya½ na paññ±?
(Ka) na anaññ±taññ±ss±m²ti na anaññ±taññass±m²tindriya½?
(Kha) na anaññ±taññass±m²tindriya½ na anaññ±taññass±m²ti?
(Ka) na añña½ na aññindriya½?
(Kha) na aññindriya½ na añña½?
(Ka) na aññ±t±v² na aññ±t±vindriya½?
(Kha) na aññ±t±vindriya½ na aññ±t±v²?