2. Pavattiv±ro

1. Upp±dav±ro

(1) Paccuppannav±ro

(Ka) anulomapuggalo

33. (Ka) yassa kusal± dhamm± uppajjanti tassa akusal± dhamm± uppajjant²ti? No.
(Kha) yassa v± pana akusal± dhamm± uppajjanti tassa kusal± dhamm± uppajjant²ti? No.
(Ka) yassa kusal± dhamm± uppajjanti tassa aby±kat± dhamm± uppajjant²ti?
Ar³pe kusal±na½ upp±dakkhaºe tesa½ kusal± dhamm± uppajjanti, no ca tesa½ aby±kat± dhamm± uppajjanti. Pañcavok±re kusal±na½ upp±dakkhaºe tesa½ kusal± ca dhamm± uppajjanti aby±kat± ca dhamm± uppajjanti.
(Kha) yassa v± pana aby±kat± dhamm± uppajjanti tassa kusal± dhamm± uppajjant²ti?
Sabbesa½ upapajjant±na½ pavatte kusalavippayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ aby±kat± dhamm± uppajjanti, no ca tesa½ kusal± dhamm± uppajjanti. Pañcavok±re kusal±na½ upp±dakkhaºe tesa½ aby±kat± ca dhamm± uppajjanti kusal± ca dhamm± uppajjanti.
34. (Ka) yassa akusal± dhamm± uppajjanti tassa aby±kat± dhamm± uppajjant²ti?
Ar³pe akusal±na½ upp±dakkhaºe tesa½ akusal± dhamm± uppajjanti, no ca tesa½ aby±kat± dhamm± uppajjanti. Pañcavok±re akusal±na½ upp±dakkhaºe tesa½ akusal± ca dhamm± uppajjanti aby±kat± ca dhamm± uppajjanti.
(Kha) yassa v± pana aby±kat± dhamm± uppajjanti tassa akusal± dhamm± uppajjant²ti?
Sabbesa½ upapajjant±na½ pavatte akusalavippayuttacittassa upp±dakkhaºe tesa½ aby±kat± dhamm± uppajjanti, no ca tesa½ akusal± dhamm± uppajjanti. Pañcavok±re akusal±na½ upp±dakkhaºe tesa½ aby±kat± ca dhamm± uppajjanti akusal± ca dhamm± uppajjanti.