(Ka) yo yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca na parij±n±ti so tato bhavar±g±nusaya½ na parij±n±t²ti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana yato bhavar±g±nusaya½ na parij±n±ti so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca na parij±n±t²ti?
An±g±mimaggasamaŖg² dukkh±ya vedan±ya so tato bhavar±g±nusayańca k±mar±g±nusayańca m±n±nusayańca na parij±n±ti, no ca so tato paµigh±nusaya½ na parij±n±ti. Sveva puggalo k±madh±tuy± dv²su vedan±su so tato bhavar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca na parij±n±ti, no ca so tato k±mar±g±nusaya½ na parij±n±ti. Sveva puggalo r³padh±tuy± ar³padh±tuy± apariy±panne so tato bhavar±g±nusayańca na parij±n±ti k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca na parij±n±ti. AggamaggasamaŖg² k±madh±tuy± dv²su vedan±su so tato bhavar±g±nusayańca k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca na parij±n±ti, no ca so tato m±n±nusaya½ na parij±n±ti. Sveva puggalo dukkh±ya vedan±ya apariy±panne so tato bhavar±g±nusayańca na parij±n±ti k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca na parij±n±ti. Dvinna½ maggasamaŖg²na½ µhapetv± avases± puggal± sabbattha bhavar±g±nusayańca na parij±nanti k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca na parij±nanti.
(Ka) yo yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca na parij±n±ti so tato avijj±nusaya½ na parij±n±t²ti?
AggamaggasamaŖg² dukkh±ya vedan±ya so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca na parij±n±ti, no ca so tato avijj±nusaya½ na parij±n±ti. Sveva puggalo apariy±panne so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca na parij±n±ti avijj±nusayańca na parij±n±ti. Dvinna½ maggasamaŖg²na½ µhapetv± avases± puggal± sabbattha k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca na parij±nanti avijj±nusayańca na parij±nanti.
(Kha) yo v± pana yato avijj±nusaya½ na parij±n±ti so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca na parij±n±t²ti?
An±g±mimaggasamaŖg² dukkh±ya vedan±ya so tato avijj±nusayańca k±mar±g±nusayańca m±n±nusayańca na parij±n±ti, no ca so tato paµigh±nusaya½ na parij±n±ti. Sveva puggalo k±madh±tuy± dv²su vedan±su so tato avijj±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca na parij±n±ti, no ca so tato k±mar±g±nusaya½ na parij±n±ti. Sveva puggalo r³padh±tuy± ar³padh±tuy± apariy±panne so tato avijj±nusayańca na parij±n±ti k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca na parij±n±ti. Dvinna½ maggasamaŖg²na½ µhapetv± avases± puggal± sabbattha avijj±nusayańca na parij±nanti k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca na parij±nanti. (Tikam³laka½)
261. (Ka) yo yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca na parij±n±ti so tato vicikicch±nusaya½ na parij±n±t²ti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana yato vicikicch±nusaya½ na parij±n±ti so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca na parij±n±t²ti?
An±g±mimaggasamaŖg² dukkh±ya vedan±ya so tato vicikicch±nusayańca k±mar±g±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca na parij±n±ti, no ca so tato paµigh±nusaya½ na parij±n±ti. Sveva puggalo k±madh±tuy± dv²su vedan±su so tato vicikicch±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca na parij±n±ti, no ca so tato k±mar±g±nusaya½ na parij±n±ti. Sveva puggalo r³padh±tuy± ar³padh±tuy± apariy±panne so tato vicikicch±nusayańca na parij±n±ti k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca na parij±n±ti. AggamaggasamaŖg² k±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± so tato vicikicch±nusayańca k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca diµµh±nusayańca na parij±n±ti, no ca so tato m±n±nusaya½ na parij±n±ti. Sveva puggalo dukkh±ya vedan±ya apariy±panne so tato vicikicch±nusayańca na parij±n±ti k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca na parij±n±ti. Dvinna½ maggasamaŖg²nańca aµµhamakańca µhapetv± avases± puggal± sabbattha vicikicch±nusayańca na parij±nanti k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca na parij±nanti …pe…. (Catukkam³laka½)
262. (Ka) yo yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca na parij±n±ti so tato bhavar±g±nusaya½ na parij±n±t²ti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana yato bhavar±g±nusaya½ na parij±n±ti so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca na parij±n±t²ti?
Aµµhamako k±madh±tuy± t²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± so tato bhavar±g±nusayańca k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca na parij±n±ti, no ca so tato diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca na parij±n±ti. Sveva puggalo apariy±panne so tato bhavar±g±nusayańca na parij±n±ti k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca na parij±n±ti. An±g±mimaggasamaŖg² dukkh±ya vedan±ya so tato bhavar±g±nusayańca k±mar±g±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca na parij±n±ti, no ca so tato paµigh±nusaya½ na parij±n±ti. Sveva puggalo k±madh±tuy± dv²su vedan±su so tato bhavar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca na parij±n±ti, no ca so tato k±mar±g±nusaya½ na parij±n±ti. Sveva puggalo r³padh±tuy± ar³padh±tuy± apariy±panne so tato bhavar±g±nusayańca na parij±n±ti k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca na parij±n±ti. AggamaggasamaŖg² k±madh±tuy± dv²su vedan±su so tato bhavar±g±nusayańca k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca na parij±n±ti, no ca so tato m±n±nusaya½ na parij±n±ti. Sveva puggalo dukkh±ya vedan±ya apariy±panne so tato bhavar±g±nusayańca na parij±n±ti k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca na parij±n±ti. Dvinna½ maggasamaŖg²nańca aµµhamakańca µhapetv± avases± puggal± sabbattha bhavar±g±nusayańca na parij±nanti k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca na parij±nanti.
(Ka) yo yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca na parij±n±ti so tato avijj±nusaya½ na parij±n±t²ti?
AggamaggasamaŖg² dukkh±ya vedan±ya so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca na parij±n±ti, no ca so tato avijj±nusaya½ na parij±n±ti Sveva puggalo apariy±panne so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca na parij±n±ti avijj±nusayańca na parij±n±ti. Dvinna½ maggasamaŖg²nańca aµµhamakańca µhapetv± avases± puggal± sabbattha k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca na parij±nanti avijj±nusayańca na parij±nanti.
(Kha) yo v± pana yato avijj±nusaya½ na parij±n±ti so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca na parij±n±t²ti?
Aµµhamako k±madh±tuy± t²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± so tato avijj±nusayańca k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca na parij±n±ti, no ca so tato diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca na parij±n±ti. Sveva puggalo apariy±panne so tato avijj±nusayańca na parij±n±ti k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca na parij±n±ti. An±g±mimaggasamaŖg² dukkh±ya vedan±ya so tato avijj±nusayańca k±mar±g±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca na parij±n±ti, no ca so tato paµigh±nusaya½ na parij±n±ti. Sveva puggalo k±madh±tuy± dv²su vedan±su so tato avijj±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca na parij±n±ti, no ca so tato k±mar±g±nusaya½ na parij±n±ti. Sveva puggalo r³padh±tuy± ar³padh±tuy± apariy±panne so tato avijj±nusayańca na parij±n±ti k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca na parij±n±ti. Dvinna½ maggasamaŖg²nańca aµµhamakańca µhapetv± avases± puggal± sabbattha avijj±nusayańca na parij±nanti k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca na parij±nanti. (Pańcakam³laka½)
263. (Ka) yo yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca bhavar±g±nusayańca na parij±n±ti so tato avijj±nusaya½ na parij±n±t²ti?
AggamaggasamaŖg² dukkh±ya vedan±ya so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca bhavar±g±nusayańca na parij±n±ti, no ca so tato avijj±nusaya½ na parij±n±ti. Sveva puggalo apariy±panne so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca bhavar±g±nusayańca na parij±n±ti avijj±nusayańca na parij±n±ti. Dvinna½ maggasamaŖg²nańca aµµhamakańca µhapetv± avases± puggal± sabbattha k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca bhavar±g±nusayańca na parij±nanti avijj±nusayańca na parij±nanti.
(Kha) yo v± pana yato avijj±nusaya½ na parij±n±ti so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca bhavar±g±nusayańca na parij±n±t²ti?
Aµµhamako k±madh±tuy± t²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± so tato avijj±nusayańca k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca bhavar±g±nusayańca na parij±n±ti, no ca so tato diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca na parij±n±ti. Sveva puggalo apariy±panne so tato avijj±nusayańca na parij±n±ti k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca bhavar±g±nusayańca na parij±n±ti. An±g±mimaggasamaŖg² dukkh±ya vedan±ya so tato avijj±nusayańca k±mar±g±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca bhavar±g±nusayańca na parij±n±ti, no ca so tato paµigh±nusaya½ na parij±n±ti. Sveva puggalo k±madh±tuy± dv²su vedan±su so tato avijj±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca bhavar±g±nusayańca na parij±n±ti, no ca so tato k±mar±g±nusaya½ na parij±n±ti. Sveva puggalo r³padh±tuy± ar³padh±tuy± apariy±panne so tato avijj±nusayańca na parij±n±ti k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca bhavar±g±nusayańca na parij±n±ti. Dvinna½ maggasamaŖg²nańca aµµhamakańca µhapetv± avases± puggal± sabbattha avijj±nusayańca na parij±nanti k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca bhavar±g±nusayańca na parij±nanti. (Chakkam³laka½)

Parińń±v±re paµiloma½.

Parińń±v±ro.