(Ga) anulomapuggalok±s±

154. (Ka) yo yato k±mar±g±nusaya½ pajahati so tato paµigh±nusaya½ pajahat²ti? No.
(Kha) yo v± pana yato paµigh±nusaya½ pajahati so tato k±mar±g±nusaya½ pajahat²ti? No.
(Ka) yo yato k±mar±g±nusaya½ pajahati so tato m±n±nusaya½ pajahat²ti?
Tadekaµµha½ pajahati.
(Kha) yo v± pana yato m±n±nusaya½ pajahati so tato k±mar±g±nusaya½ pajahat²ti? No.
Yo yato k±mar±g±nusaya½ pajahati so tato diµµh±nusaya½…pe… vicikicch±nusaya½ pajahat²ti? No.
Yo v± pana yato vicikicch±nusaya½ pajahati so tato k±mar±g±nusaya½ pajahat²ti?
Aµµhamako dukkh±ya vedan±ya r³padh±tuy± ar³padh±tuy± so tato vicikicch±nusaya½ pajahati, no ca so tato k±mar±g±nusaya½ pajahati. Sveva puggalo k±madh±tuy± dv²su vedan±su so tato vicikicch±nusaya½ pajahati k±mar±g±nusaya½ tadekaµµha½ pajahati.
(Ka) yo yato k±mar±g±nusaya½ pajahati so tato bhavar±g±nusaya½ pajahat²ti? No.
(Kha) yo v± pana yato bhavar±g±nusaya½ pajahati so tato k±mar±g±nusaya½ pajahat²ti? No.
(Ka) yo yato k±mar±g±nusaya½ pajahati so tato avijj±nusaya½ pajahat²ti?
Tadekaµµha½ pajahati.
(Kha) yo v± pana yato avijj±nusaya½ pajahati so tato k±mar±g±nusaya½ pajahat²ti? No.
155. (Ka) yo yato paµigh±nusaya½ pajahati so tato m±n±nusaya½ pajahat²ti? No.
(Kha) yo v± pana yato m±n±nusaya½ pajahati so tato paµigh±nusaya½ pajahat²ti? No.
Yo yato paµigh±nusaya½ pajahati so tato diµµh±nusaya½…pe… vicikicch±nusaya½ pajahat²ti? No.
Yo v± pana yato vicikicch±nusaya½ pajahati so tato paµigh±nusaya½ pajahat²ti?
Aµµhamako k±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± so tato vicikicch±nusaya½ pajahati, no ca so tato paµigh±nusaya½ pajahati. Sveva puggalo dukkh±ya vedan±ya so tato vicikicch±nusaya½ pajahati paµigh±nusaya½ tadekaµµha½ pajahati.
(Ka) yo yato paµigh±nusaya½ pajahati so tato bhavar±g±nusaya½ pajahat²ti? No.
(Kha) yo v± pana yato bhavar±g±nusaya½ pajahati so tato paµigh±nusaya½ pajahat²ti? No.
(Ka) yo yato paµigh±nusaya½ pajahati so tato avijj±nusaya½ pajahat²ti?
Tadekaµµha½ pajahati.
(Kha) yo v± pana yato avijj±nusaya½ pajahati so tato paµigh±nusaya½ pajahat²ti? No.
156. Yo yato m±n±nusaya½ pajahati so tato diµµh±nusaya½…pe… vicikicch±nusaya½ pajahat²ti? No.
Yo v± pana yato vicikicch±nusaya½ pajahati so tato m±n±nusaya½ pajahat²ti?
Aµµhamako dukkh±ya vedan±ya so tato vicikicch±nusaya½ pajahati, no ca so tato m±n±nusaya½ pajahati. Sveva puggalo k±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± so tato vicikicch±nusaya½ pajahati m±n±nusaya½ tadekaµµha½ pajahati.
(Ka) yo yato m±n±nusaya½ pajahati so tato bhavar±g±nusaya½ pajahat²ti?
AggamaggasamaŖg² k±madh±tuy± dv²su vedan±su so tato m±n±nusaya½ pajahati, no ca so tato bhavar±g±nusaya½ pajahati. Sveva puggalo r³padh±tuy± ar³padh±tuy± so tato m±n±nusayańca pajahati bhavar±g±nusayańca pajahati.
(Kha) yo v± pana yato bhavar±g±nusaya½ pajahati so tato m±n±nusaya½ pajahat²ti? ¾mant±.
(Ka) yo yato m±n±nusaya½ pajahati so tato avijj±nusaya½ pajahat²ti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana yato avijj±nusaya½ pajahati so tato m±n±nusaya½ pajahat²ti?
AggamaggasamaŖg² dukkh±ya vedan±ya so tato avijj±nusaya½ pajahati, no ca so tato m±n±nusaya½ pajahati. Sveva puggalo k±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± so tato avijj±nusayańca pajahati m±n±nusayańca pajahati.
157. (Ka) yo yato diµµh±nusaya½ pajahati so tato vicikicch±nusaya½ pajahat²ti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana yato vicikicch±nusaya½ pajahati so tato diµµh±nusaya½ pajahat²ti? ¾mant±…pe….
158. (Ka) yo yato vicikicch±nusaya½ pajahati so tato bhavar±g±nusaya½ pajahat²ti?
Aµµhamako k±madh±tuy± t²su vedan±su so tato vicikicch±nusaya½ pajahati, no ca so tato bhavar±g±nusaya½ pajahati. Sveva puggalo r³padh±tuy± ar³padh±tuy± so tato vicikicch±nusaya½ pajahati bhavar±g±nusaya½ tadekaµµha½ pajahati.
(Kha) yo v± pana yato bhavar±g±nusaya½ pajahati so tato vicikicch±nusaya½ pajahat²ti? No.
(Ka) yo yato vicikicch±nusaya½ pajahati so tato avijj±nusaya½ pajahat²ti?
Tadekaµµha½ pajahati.
(Kha) yo v± pana yato avijj±nusaya½ pajahati so tato vicikicch±nusaya½ pajahat²ti? No.
159. (Ka) yo yato bhavar±g±nusaya½ pajahati so tato avijj±nusaya½ pajahat²ti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana yato avijj±nusaya½ pajahati so tato bhavar±g±nusaya½ pajahat²ti?
AggamaggasamaŖg² k±madh±tuy± t²su vedan±su so tato avijj±nusaya½ pajahati, no ca so tato bhavar±g±nusaya½ pajahati. Sveva puggalo r³padh±tuy± ar³padh±tuy± so tato avijj±nusayańca pajahati bhavar±g±nusayańca pajahati. (Ekam³laka½)
160. (Ka) yo yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca pajahati so tato m±n±nusaya½ pajahat²ti? Natthi.
(Kha) yo v± pana yato m±n±nusaya½ pajahati so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca pajahat²ti? No.
Yo yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca pajahati so tato diµµh±nusaya½…pe… vicikicch±nusaya½ pajahat²ti? Natthi.
Yo v± pana yato vicikicch±nusaya½ pajahati so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca pajahat²ti?
Aµµhamako r³padh±tuy± ar³padh±tuy± so tato vicikicch±nusaya½ pajahati, no ca so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca pajahati. Sveva puggalo k±madh±tuy± dv²su vedan±su so tato vicikicch±nusaya½ pajahati k±mar±g±nusaya½ tadekaµµha½ pajahati, no ca so tato paµigh±nusaya½ pajahati. Sveva puggalo dukkh±ya vedan±ya so tato vicikicch±nusaya½ pajahati paµigh±nusaya½ tadekaµµha½ pajahati, no ca so tato k±mar±g±nusaya½ pajahati.
(Ka) yo yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca pajahati so tato bhavar±g±nusaya½ pajahat²ti? Natthi.
(Kha) yo v± pana yato bhavar±g±nusaya½ pajahati so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca pajahat²ti? No.
(Ka) yo yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca pajahati so tato avijj±nusaya½ pajahat²ti? Natthi.
(Kha) yo v± pana yato avijj±nusaya½ pajahati so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca pajahat²ti? No. (Dukam³laka½)
161. Yo yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca pajahati so tato diµµh±nusaya½…pe… vicikicch±nusaya½ pajahat²ti? Natthi.
Yo v± pana yato vicikicch±nusaya½ pajahati so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca pajahat²ti?
Aµµhamako r³padh±tuy± ar³padh±tuy± so tato vicikicch±nusaya½ pajahati m±n±nusaya½ tadekaµµha½ pajahati, no ca so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca pajahati. Sveva puggalo k±madh±tuy± dv²su vedan±su so tato vicikicch±nusaya½ pajahati k±mar±g±nusayańca m±n±nusayańca tadekaµµha½ pajahati, no ca so tato paµigh±nusaya½ pajahati. Sveva puggalo dukkh±ya vedan±ya so tato vicikicch±nusaya½ pajahati paµigh±nusaya½ tadekaµµha½ pajahati, no ca so tato k±mar±g±nusayańca m±n±nusayańca pajahati.
(Ka) yo yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca pajahati so tato bhavar±g±nusaya½ pajahat²ti? Natthi.
(Kha) yo v± pana yato bhavar±g±nusaya½ pajahati so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca pajahat²ti?
M±n±nusaya½ pajahati.
(Ka) yo yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca pajahati so tato avijj±nusaya½ pajahat²ti? Natthi.
(Kha) yo v± pana yato avijj±nusaya½ pajahati so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca pajahat²ti?
AggamaggasamaŖg² dukkh±ya vedan±ya so tato avijj±nusaya½ pajahati, no ca so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca pajahati. Sveva puggalo k±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± so tato avijj±nusayańca m±n±nusayańca pajahati, no ca so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca pajahati. (Tikam³laka½)
162. (Ka) yo yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca pajahati so tato vicikicch±nusaya½ pajahat²ti? Natthi.
(Kha) yo v± pana yato vicikicch±nusaya½ pajahati so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca pajahat²ti?
Aµµhamako r³padh±tuy± ar³padh±tuy± so tato vicikicch±nusayańca diµµh±nusayańca pajahati m±n±nusaya½ tadekaµµha½ pajahati, no ca so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca pajahati. Sveva puggalo k±madh±tuy± dv²su vedan±su so tato vicikicch±nusayańca diµµh±nusayańca pajahati k±mar±g±nusayańca m±n±nusayańca tadekaµµha½ pajahati, no ca so tato paµigh±nusaya½ pajahati. Sveva puggalo dukkh±ya vedan±ya so tato vicikicch±nusayańca diµµh±nusayańca pajahati paµigh±nusaya½ tadekaµµha½ pajahati, no ca so tato k±mar±g±nusayańca m±n±nusayańca pajahati…pe…. (Catukkam³laka½)
163. (Ka) yo yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca pajahati so tato bhavar±g±nusaya½ pajahat²ti? Natthi.
(Kha) yo v± pana yato bhavar±g±nusaya½ pajahati so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca pajahat²ti?
M±n±nusaya½ pajahati.
(Ka) yo yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca pajahati so tato avijj±nusaya½ pajahat²ti? Natthi.
(Kha) yo v± pana yato avijj±nusaya½ pajahati so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca pajahat²ti?
AggamaggasamaŖg² dukkh±ya vedan±ya so tato avijj±nusaya½ pajahati, no ca so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca pajahati. Sveva puggalo k±madh±tuy± dv²su vedan±su r³padh±tuy± ar³padh±tuy± so tato avijj±nusayańca m±n±nusayańca pajahati, no ca so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca pajahati. (Pańcakam³laka½)
164. (Ka) yo yato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca bhavar±g±nusayańca pajahati so tato avijj±nusaya½ pajahat²ti? Natthi.
(Kha) yo v± pana yato avijj±nusaya½ pajahati so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca bhavar±g±nusayańca pajahat²ti?
AggamaggasamaŖg² dukkh±ya vedan±ya so tato avijj±nusaya½ pajahati, no ca so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca m±n±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca bhavar±g±nusayańca pajahati. Sveva puggalo k±madh±tuy± dv²su vedan±su so tato avijj±nusayańca m±n±nusayańca pajahati, no ca so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca bhavar±g±nusayańca pajahati. Sveva puggalo r³padh±tuy± ar³padh±tuy± so tato avijj±nusayańca m±n±nusayańca bhavar±g±nusayańca pajahati, no ca so tato k±mar±g±nusayańca paµigh±nusayańca diµµh±nusayańca vicikicch±nusayańca pajahati. (Chakkam³laka½)

Pajahanav±re anuloma½.