2. Pavattiv±ro 1. upp±dav±ro

(1) Paccuppannav±ro

(Ka) anulomapuggalo

19. (Ka) yassa k±yasaªkh±ro uppajjati tassa vac²saªkh±ro uppajjat²ti?
Vin± vitakkavic±rehi ass±sapass±s±na½ upp±dakkhaºe tesa½ k±yasaªkh±ro uppajjati, no ca tesa½ vac²saªkh±ro uppajjati. Paµhamajjh±na½ sam±pann±na½ k±m±vacar±na½ ass±sapass±s±na½ upp±dakkhaºe tesa½ k±yasaªkh±ro ca uppajjati vac²saªkh±ro ca uppajjati.
(Kha) yassa v± pana vac²saªkh±ro uppajjati tassa k±yasaªkh±ro uppajjat²ti?
Vin± ass±sapass±sehi vitakkavic±r±na½ upp±dakkhaºe tesa½ vac²saªkh±ro uppajjati, no ca tesa½ k±yasaªkh±ro uppajjati. Paµhamajjh±na½ sam±pann±na½ k±m±vacar±na½ ass±sapass±s±na½ upp±dakkhaºe tesa½ vac²saªkh±ro ca uppajjati k±yasaªkh±ro ca uppajjati.
(Ka) yassa k±yasaªkh±ro uppajjati tassa cittasaªkh±ro uppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana cittasaªkh±ro uppajjati tassa k±yasaªkh±ro uppajjat²ti?
Vin± ass±sapass±sehi cittassa upp±dakkhaºe tesa½ cittasaªkh±ro uppajjati, no ca tesa½ k±yasaªkh±ro uppajjati. Ass±sapass±s±na½ upp±dakkhaºe tesa½ cittasaªkh±ro ca uppajjati k±yasaªkh±ro ca uppajjati.
20. (Ka) yassa vac²saªkh±ro uppajjati tassa cittasaªkh±ro uppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana cittasaªkh±ro uppajjati tassa vac²saªkh±ro uppajjat²ti?
Vin± vitakkavic±rehi cittassa upp±dakkhaºe tesa½ cittasaªkh±ro uppajjati, no ca tesa½ vac²saªkh±ro uppajjati. Vitakkavic±r±na½ upp±dakkhaºe tesa½ cittasaªkh±ro ca uppajjati vac²saªkh±ro ca uppajjati.