(Kha) anuloma-ok±so

150. Yattha k±yasaªkh±ro uppajjati…pe….

(Ga) anulomapuggalok±s±

151. (Ka) yassa yattha k±yasaªkh±ro uppajjati tassa tattha vac²saªkh±ro nirujjhissat²ti?
Dutiyajjh±na½ tatiyajjh±na½ sam±pann±na½ ass±sapass±s±na½ upp±dakkhaºe tesa½ tattha k±yasaªkh±ro uppajjati, no ca tesa½ tattha vac²saªkh±ro nirujjhissati. Paµhamajjh±na½ sam±pann±na½ k±m±vacar±na½ ass±sapass±s±na½ upp±dakkhaºe tesa½ tattha k±yasaªkh±ro ca uppajjati vac²saªkh±ro ca nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana yattha vac²saªkh±ro nirujjhissati tassa tattha k±yasaªkh±ro uppajjat²ti?
Paµhamajjh±na½ sam±pann±na½ k±m±vacar±na½ ass±sapass±s±na½ bhaªgakkhaºe tesa½yeva vin± ass±sapass±sehi cittassa upp±dakkhaºe r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha vac²saªkh±ro nirujjhissati, no ca tesa½ tattha k±yasaªkh±ro uppajjati. Paµhamajjh±na½ sam±pann±na½ k±m±vacar±na½ ass±sapass±s±na½ upp±dakkhaºe tesa½ tattha vac²saªkh±ro ca nirujjhissati k±yasaªkh±ro ca uppajjati.
(Ka) yassa yattha k±yasaªkh±ro uppajjati tassa tattha cittasaªkh±ro nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha cittasaªkh±ro nirujjhissati tassa tattha k±yasaªkh±ro uppajjat²ti?
Sabbesa½ cittassa bhaªgakkhaºe vin± ass±sapass±sehi cittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha cittasaªkh±ro nirujjhissati, no ca tesa½ tattha k±yasaªkh±ro uppajjati. Ass±sapass±s±na½ upp±dakkhaºe tesa½ tattha cittasaªkh±ro ca nirujjhissati k±yasaªkh±ro ca uppajjati.
152. (Ka) yassa yattha vac²saªkh±ro uppajjati tassa tattha cittasaªkh±ro nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha cittasaªkh±ro nirujjhissati tassa tattha vac²saªkh±ro uppajjat²ti?
Sabbesa½ cittassa bhaªgakkhaºe vin± vitakkavic±rehi cittassa upp±dakkhaºe tesa½ tattha cittasaªkh±ro nirujjhissati, no ca tesa½ tattha vac²saªkh±ro uppajjati. Vitakkavic±r±na½ upp±dakkhaºe tesa½ tattha cittasaªkh±ro ca nirujjhissati vac²saªkh±ro ca uppajjati.