(Gha) paccan²kapuggalo

142. (Ka) yassa k±yasaªkh±ro nuppajjissati tassa vac²saªkh±ro na nirujjhissat²ti?
K±m±vacar±na½ pacchimacittassa upp±dakkhaºe yassa cittassa anantar± k±m±vacar±na½ pacchimacitta½ uppajjissati r³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ k±yasaªkh±ro nuppajjissati, no ca tesa½ vac²saªkh±ro na nirujjhissati. Savitakkasavic±rapacchimacittassa bhaªgakkhaºe avitakka-avic±rapacchimacittasamaªg²na½ yassa cittassa anantar± avitakka-avic±ra½ pacchimacitta½ uppajjissati tesa½ k±yasaªkh±ro ca nuppajjissati vac²saªkh±ro ca na nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana…pe…? ¾mant±.
(Ka) yassa k±yasaªkh±ro nuppajjissati tassa cittasaªkh±ro na nirujjhissat²ti?
K±m±vacar±na½ pacchimacittassa upp±dakkhaºe yassa cittassa anantar± k±m±vacar±na½ pacchimacitta½ uppajjissati r³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ k±yasaªkh±ro nuppajjissati, no ca tesa½ cittasaªkh±ro na nirujjhissati. Pacchimacittassa bhaªgakkhaºe tesa½ k±yasaªkh±ro ca nuppajjissati cittasaªkh±ro ca na nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana…pe…? ¾mant±.
143. (Ka) yassa vac²saªkh±ro nuppajjissati tassa cittasaªkh±ro na nirujjhissat²ti?
Pacchimacittassa upp±dakkhaºe yassa cittassa anantar± avitakka-avic±ra½ pacchimacitta½ uppajjissati tesa½ vac²saªkh±ro nuppajjissati, no ca tesa½ cittasaªkh±ro na nirujjhissati. Pacchimacittassa bhaªgakkhaºe tesa½ vac²saªkh±ro ca nuppajjissati cittasaªkh±ro ca na nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana…pe…? ¾mant±.