(3) An±gatav±ro

(Ka) anulomapuggalo

137. (Ka) yassa k±yasaªkh±ro uppajjissati tassa vac²saªkh±ro nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana vac²saªkh±ro nirujjhissati tassa k±yasaªkh±ro uppajjissat²ti?
K±m±vacar±na½ pacchimacittassa upp±dakkhaºe yassa cittassa anantar± k±m±vacar±na½ pacchimacitta½ uppajjissati r³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ vac²saªkh±ro nirujjhissati, no ca tesa½ k±yasaªkh±ro uppajjissati Itaresa½ tesa½ vac²saªkh±ro ca nirujjhissati k±yasaªkh±ro ca uppajjissati.
(Ka) yassa k±yasaªkh±ro uppajjissati tassa cittasaªkh±ro nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana cittasaªkh±ro nirujjhissati tassa k±yasaªkh±ro uppajjissat²ti?
K±m±vacar±na½ pacchimacittassa upp±dakkhaºe yassa cittassa anantar± k±m±vacar±na½ pacchimacitta½ uppajjissati r³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ cittasaªkh±ro nirujjhissati, no ca tesa½ k±yasaªkh±ro uppajjissati. Itaresa½ tesa½ cittasaªkh±ro ca nirujjhissati k±yasaªkh±ro ca uppajjissati.
138. (Ka) yassa vac²saªkh±ro uppajjissati tassa cittasaªkh±ro nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana cittasaªkh±ro nirujjhissati tassa vac²saªkh±ro uppajjissat²ti?
Pacchimacittassa upp±dakkhaºe yassa cittassa anantar± avitakka-avic±ra½ pacchimacitta½ uppajjissati tesa½ cittasaªkh±ro nirujjhissati, no ca tesa½ vac²saªkh±ro uppajjissati. Itaresa½ tesa½ cittasaªkh±ro ca nirujjhissati vac²saªkh±ro ca uppajjissati.