(©a) paccan²ka-ok±so

125. Yattha k±yasaªkh±ro na nirujjhittha…pe….

(Ca) paccan²kapuggalok±s±

126. (Ka) yassa yattha k±yasaªkh±ro na nirujjhittha tassa tattha vac²saªkh±ro na nirujjhissat²ti?
R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha k±yasaªkh±ro na nirujjhittha, no ca tesa½ tattha vac²saªkh±ro na nirujjhissati. R³p±vacare ar³p±vacare savitakkasavic±rapacchimacittassa bhaªgakkhaºe avitakka-avic±rapacchimacittasamaªg²na½ yassa cittassa anantar± avitakka-avic±ra½ pacchimacitta½ uppajjissati catutthajjh±na½ sam±pann±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha k±yasaªkh±ro ca na nirujjhittha vac²saªkh±ro ca na nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana yattha vac²saªkh±ro na nirujjhissati tassa tattha k±yasaªkh±ro na nirujjhitth±ti?
K±m±vacare pacchimacittassa bhaªgakkhaºe dutiyajjh±na½ tatiyajjh±na½ sam±pann±na½ tesa½ tattha vac²saªkh±ro na nirujjhissati, no ca tesa½ tattha k±yasaªkh±ro na nirujjhittha. R³p±vacare ar³p±vacare savitakkasavic±rapacchimacittassa bhaªgakkhaºe avitakka-avic±rapacchimacittasamaªg²na½ yassa cittassa anantar± avitakka-avic±ra½ pacchimacitta½ uppajjissati catutthajjh±na½ sam±pann±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha vac²saªkh±ro ca na nirujjhissati k±yasaªkh±ro ca na nirujjhittha.
(Ka) yassa yattha k±yasaªkh±ro na nirujjhittha tassa tattha cittasaªkh±ro na nirujjhissat²ti?
Catutthajjh±na½ sam±pann±na½ r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha k±yasaªkh±ro na nirujjhittha, no ca tesa½ tattha cittasaªkh±ro na nirujjhissati. R³p±vacare ar³p±vacare pacchimacittassa bhaªgakkhaºe asaññasatt±na½ tesa½ tattha k±yasaªkh±ro ca na nirujjhittha cittasaªkh±ro ca na nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana yattha cittasaªkh±ro na nirujjhissati tassa tattha k±yasaªkh±ro na nirujjhitth±ti?
K±m±vacare pacchimacittassa bhaªgakkhaºe tesa½ tattha cittasaªkh±ro na nirujjhissati, no ca tesa½ tattha k±yasaªkh±ro na nirujjhittha. R³p±vacare ar³p±vacare pacchimacittassa bhaªgakkhaºe asaññasatt±na½ tesa½ tattha cittasaªkh±ro ca na nirujjhissati k±yasaªkh±ro ca na nirujjhittha.
127. (Ka) yassa yattha vac²saªkh±ro na nirujjhittha tassa tattha cittasaªkh±ro na nirujjhissat²ti?
Avitakka-avic±rabh³miya½ tesa½ tattha vac²saªkh±ro na nirujjhittha, no ca tesa½ tattha cittasaªkh±ro na nirujjhissati. Avitakka-avic±rabh³miya½ pacchimacittassa bhaªgakkhaºe asaññasatt±na½ tesa½ tattha vac²saªkh±ro ca na nirujjhittha cittasaªkh±ro ca na nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana yattha cittasaªkh±ro na nirujjhissati tassa tattha vac²saªkh±ro na nirujjhitth±ti?
Savitakkasavic±rabh³miya½ pacchimacittassa bhaªgakkhaºe tesa½ tattha cittasaªkh±ro na nirujjhissati, no ca tesa½ tattha vac²saªkh±ro na nirujjhittha. Avitakka-avic±rabh³miya½ pacchimacittassa bhaªgakkhaºe asaññasatt±na½ tesa½ tattha cittasaªkh±ro ca na nirujjhissati vac²saªkh±ro ca na nirujjhittha.

Nirodhav±ro.