(6) At²t±n±gatav±ro

(Ka) anulomapuggalo

118. (Ka) yassa k±yasaªkh±ro nirujjhittha tassa vac²saªkh±ro nirujjhissat²ti?
Savitakkasavic±rapacchimacittassa bhaªgakkhaºe avitakka-avic±rapacchimacittasamaªg²na½ yassa cittassa anantar± avitakka-avic±ra½ pacchimacitta½ uppajjissati tesa½ k±yasaªkh±ro nirujjhittha, no ca tesa½ vac²saªkh±ro nirujjhissati. Itaresa½ tesa½ k±yasaªkh±ro ca nirujjhittha vac²saªkh±ro ca nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana…pe…? ¾mant±.
(Ka) yassa k±yasaªkh±ro nirujjhittha tassa cittasaªkh±ro nirujjhissat²ti?
Pacchimacittassa bhaªgakkhaºe tesa½ k±yasaªkh±ro nirujjhittha, no ca tesa½ cittasaªkh±ro nirujjhissati. Itaresa½ tesa½ k±yasaªkh±ro ca nirujjhittha cittasaªkh±ro ca nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana…pe…? ¾mant±.
119. (Ka) yassa vac²saªkh±ro nirujjhittha tassa cittasaªkh±ro nirujjhissat²ti?
Pacchimacittassa bhaªgakkhaºe tesa½ vac²saªkh±ro nirujjhittha, no ca tesa½ cittasaªkh±ro nirujjhissati. Itaresa½ tesa½ vac²saªkh±ro ca nirujjhittha cittasaªkh±ro ca nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana…pe…? ¾mant±.