(©a) paccan²ka-ok±so

115. Yattha k±yasaªkh±ro na nirujjhati…pe….

(Ca) paccan²kapuggalok±s±

116. (Ka) yassa yattha k±yasaªkh±ro na nirujjhati tassa tattha vac²saªkh±ro na nirujjhissat²ti?
Paµhamajjh±na½ sam±pann±na½ k±m±vacar±na½ ass±sapass±s±na½ upp±dakkhaºe tesa½yeva vin± ass±sapass±sehi cittassa bhaªgakkhaºe r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha k±yasaªkh±ro na nirujjhati, no ca tesa½ tattha vac²saªkh±ro na nirujjhissati. Savitakkasavic±rapacchimacittassa bhaªgakkhaºe avitakka-avic±rapacchimacittasamaªg²na½ yassa cittassa anantar± avitakka-avic±ra½ pacchimacitta½ uppajjissati dutiyajjh±na½ tatiyajjh±na½ sam±pann±na½ ass±sapass±s±na½ upp±dakkhaºe tesa½yeva vin± ass±sapass±sehi cittassa bhaªgakkhaºe catutthajjh±na½ sam±pann±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha k±yasaªkh±ro ca na nirujjhati vac²saªkh±ro ca na nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana yattha vac²saªkh±ro na nirujjhissati tassa tattha k±yasaªkh±ro na nirujjhat²ti?
Dutiyajjh±na½ tatiyajjh±na½ sam±pann±na½ ass±sapass±s±na½ bhaªgakkhaºe tesa½ tattha vac²saªkh±ro na nirujjhissati, no ca tesa½ tattha k±yasaªkh±ro na nirujjhati. Savitakkasavic±rapacchimacittassa bhaªgakkhaºe avitakka-avic±rapacchimacittasamaªg²na½ yassa cittassa anantar± avitakka-avic±ra½ pacchimacitta½ uppajjissati dutiyajjh±na½ tatiyajjh±na½ sam±pann±na½ ass±sapass±s±na½ upp±dakkhaºe tesa½yeva vin± ass±sapass±sehi cittassa bhaªgakkhaºe catutthajjh±na½ sam±pann±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha vac²saªkh±ro ca na nirujjhissati k±yasaªkh±ro ca na nirujjhati.
(Ka) yassa yattha k±yasaªkh±ro na nirujjhati tassa tattha cittasaªkh±ro na nirujjhissat²ti?
Sabbesa½ cittassa upp±dakkhaºe vin± ass±sapass±sehi cittassa bhaªgakkhaºe tesa½ tattha k±yasaªkh±ro na nirujjhati, no ca tesa½ tattha cittasaªkh±ro na nirujjhissati. Pacchimacittassa bhaªgakkhaºe asaññasatt±na½ tesa½ tattha k±yasaªkh±ro ca na nirujjhati cittasaªkh±ro ca na nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana…pe…? ¾mant±.
117. (Ka) yassa yattha vac²saªkh±ro na nirujjhati tassa tattha cittasaªkh±ro na nirujjhissat²ti?
Sabbesa½ cittassa upp±dakkhaºe vin± vitakkavic±rehi cittassa bhaªgakkhaºe tesa½ tattha vac²saªkh±ro na nirujjhati, no ca tesa½ tattha cittasaªkh±ro na nirujjhissati. Avitakka-avic±rapacchimacittassa bhaªgakkhaºe asaññasatt±na½ tesa½ tattha vac²saªkh±ro ca na nirujjhati cittasaªkh±ro ca na nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana yattha cittasaªkh±ro na nirujjhissati tassa tattha vac²saªkh±ro na nirujjhat²ti?
Savitakkasavic±rapacchimacittassa bhaªgakkhaºe tesa½ tattha cittasaªkh±ro na nirujjhissati, no ca tesa½ tattha vac²saªkh±ro na nirujjhati. Avitakka-avic±rapacchimacittassa bhaªgakkhaºe asaññasatt±na½ tesa½ tattha cittasaªkh±ro ca na nirujjhissati vac²saªkh±ro ca na nirujjhati.