(Kha) anuloma-ok±so

110. Yattha k±yasaªkh±ro nirujjhati…pe….

(Ga) anulomapuggalok±s±

111. (Ka) yassa yattha k±yasaªkh±ro nirujjhati tassa tattha vac²saªkh±ro nirujjhissat²ti?
Dutiyajjh±na½ tatiyajjh±na½ sam±pann±na½ ass±sapass±s±na½ bhaªgakkhaºe tesa½ tattha k±yasaªkh±ro nirujjhati, no ca tesa½ tattha vac²saªkh±ro nirujjhissati. Paµhamajjh±na½ sam±pann±na½ k±m±vacar±na½ ass±sapass±s±na½ bhaªgakkhaºe tesa½ tattha k±yasaªkh±ro ca nirujjhati vac²saªkh±ro ca nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana yattha vac²saªkh±ro nirujjhissati tassa tattha k±yasaªkh±ro nirujjhat²ti?
Paµhamajjh±na½ sam±pann±na½ k±m±vacar±na½ ass±sapass±s±na½ upp±dakkhaºe tesa½yeva vin± ass±sapass±sehi cittassa bhaªgakkhaºe r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha vac²saªkh±ro nirujjhissati, no ca tesa½ tattha k±yasaªkh±ro nirujjhati. Paµhamajjh±na½ sam±pann±na½ k±m±vacar±na½ ass±sapass±s±na½ bhaªgakkhaºe tesa½ tattha vac²saªkh±ro ca nirujjhissati k±yasaªkh±ro ca nirujjhati.
(Ka) yassa yattha k±yasaªkh±ro nirujjhati tassa tattha cittasaªkh±ro nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha cittasaªkh±ro nirujjhissati tassa tattha k±yasaªkh±ro nirujjhat²ti?
Sabbesa½ cittassa upp±dakkhaºe vin± ass±sapass±sehi cittassa bhaªgakkhaºe tesa½ tattha cittasaªkh±ro nirujjhissati, no ca tesa½ tattha k±yasaªkh±ro nirujjhati. Ass±sapass±s±na½ bhaªgakkhaºe tesa½ tattha cittasaªkh±ro ca nirujjhissati k±yasaªkh±ro ca nirujjhati.
112. (Ka) yassa yattha vac²saªkh±ro nirujjhati tassa tattha cittasaªkh±ro nirujjhissat²ti?
Savitakkasavic±rapacchimacittassa bhaªgakkhaºe tesa½ tattha vac²saªkh±ro nirujjhati, no ca tesa½ tattha cittasaªkh±ro nirujjhissati. Itaresa½ vitakkavic±r±na½ bhaªgakkhaºe tesa½ tattha vac²saªkh±ro ca nirujjhati cittasaªkh±ro ca nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana yattha cittasaªkh±ro nirujjhissati tassa tattha vac²saªkh±ro nirujjhat²ti?
Sabbesa½ cittassa upp±dakkhaºe vin± vitakkavic±rehi cittassa bhaªgakkhaºe tesa½ tattha cittasaªkh±ro nirujjhissati, no ca tesa½ tattha vac²saªkh±ro nirujjhati. Vitakkavic±r±na½ bhaªgakkhaºe tesa½ tattha cittasaªkh±ro ca nirujjhissati vac²saªkh±ro ca nirujjhati.