(5) Paccuppann±n±gatav±ro

(Ka) anulomapuggalo

108. (Ka) yassa k±yasaªkh±ro nirujjhati tassa vac²saªkh±ro nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana vac²saªkh±ro nirujjhissati tassa k±yasaªkh±ro nirujjhat²ti
Sabbesa½ cittassa upp±dakkhaºe vin± ass±sapass±sehi cittassa bhaªgakkhaºe nirodhasam±pann±na½ asaññasatt±na½ tesa½ vac²saªkh±ro nirujjhissati, no ca tesa½ k±yasaªkh±ro nirujjhati. Ass±sapass±s±na½ bhaªgakkhaºe tesa½ vac²saªkh±ro ca nirujjhissati k±yasaªkh±ro ca nirujjhati.
(Ka) yassa k±yasaªkh±ro nirujjhati tassa cittasaªkh±ro nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana cittasaªkh±ro nirujjhissati tassa k±yasaªkh±ro nirujjhat²ti?
Sabbesa½ cittassa upp±dakkhaºe vin± ass±sapass±sehi cittassa bhaªgakkhaºe nirodhasam±pann±na½ asaññasatt±na½ tesa½ cittasaªkh±ro nirujjhissati, no ca tesa½ k±yasaªkh±ro nirujjhati. Ass±sapass±s±na½ bhaªgakkhaºe tesa½ cittasaªkh±ro ca nirujjhissati k±yasaªkh±ro ca nirujjhati.
109. (Ka) yassa vac²saªkh±ro nirujjhati tassa cittasaªkh±ro nirujjhissat²ti?
Savitakkasavic±rapacchimacittassa bhaªgakkhaºe tesa½ vac²saªkh±ro nirujjhati, no ca tesa½ cittasaªkh±ro nirujjhissati. Itaresa½ vitakkavic±r±na½ bhaªgakkhaºe tesa½ vac²saªkh±ro ca nirujjhati cittasaªkh±ro ca nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana cittasaªkh±ro nirujjhissati tassa vac²saªkh±ro nirujjhat²ti?
Sabbesa½ cittassa upp±dakkhaºe vin± vitakkavic±rehi cittassa bhaªgakkhaºe nirodhasam±pann±na½ asaññasatt±na½ tesa½ cittasaªkh±ro nirujjhissati, no ca tesa½ vac²saªkh±ro nirujjhati. Vitakkavic±r±na½ bhaªgakkhaºe tesa½ cittasaªkh±ro ca nirujjhissati vac²saªkh±ro ca nirujjhati.