(©a) paccan²ka-ok±so

95. Yattha k±yasaªkh±ro na nirujjhissati…pe….

(Ca) paccan²kapuggalok±s±

96. (Ka) yassa yattha k±yasaªkh±ro na nirujjhissati tassa tattha vac²saªkh±ro na nirujjhissat²ti?
K±m±vacar±na½ pacchimacittassa upp±dakkhaºe yassa cittassa anantar± k±m±vacar±na½ pacchimacitta½ uppajjissati r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha k±yasaªkh±ro na nirujjhissati, no ca tesa½ tattha vac²saªkh±ro na nirujjhissati. Savitakkasavic±rapacchimacittassa bhaªgakkhaºe avitakka-avic±rapacchimacittasamaªg²na½ yassa cittassa anantar± avitakka-avic±ra½ pacchimacitta½ uppajjissati catutthajjh±na½ sam±pann±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha k±yasaªkh±ro ca na nirujjhissati vac²saªkh±ro ca na nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana yattha vac²saªkh±ro na nirujjhissati tassa tattha k±yasaªkh±ro na nirujjhissat²ti?
Dutiyajjh±na½ tatiyajjh±na½ sam±pann±na½ tesa½ tattha vac²saªkh±ro na nirujjhissati, no ca tesa½ tattha k±yasaªkh±ro na nirujjhissati. Savitakkasavic±rapacchimacittassa bhaªgakkhaºe avitakka-avic±rapacchimacittasamaªg²na½ yassa cittassa anantar± avitakka-avic±ra½ pacchimacitta½ uppajjissati catutthajjh±na½ sam±pann±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha vac²saªkh±ro ca na nirujjhissati k±yasaªkh±ro ca na nirujjhissati.
(Ka) yassa yattha k±yasaªkh±ro na nirujjhissati tassa tattha cittasaªkh±ro na nirujjhissat²ti?
K±m±vacar±na½ pacchimacittassa upp±dakkhaºe yassa cittassa anantar± k±m±vacar±na½ pacchimacitta½ uppajjissati catutthajjh±na½ sam±pann±na½ r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha k±yasaªkh±ro na nirujjhissati, no ca tesa½ tattha cittasaªkh±ro na nirujjhissati. Pacchimacittassa bhaªgakkhaºe asaññasatt±na½ tesa½ tattha k±yasaªkh±ro ca na nirujjhissati cittasaªkh±ro ca na nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana yattha cittasaªkh±ro na nirujjhissati tassa tattha k±yasaªkh±ro na nirujjhissat²ti? ¾mant±.
97. (Ka) yassa yattha vac²saªkh±ro na nirujjhissati tassa tattha cittasaªkh±ro na nirujjhissat²ti?
Avitakka-avic±rapacchimacittassa upp±dakkhaºe yassa cittassa anantar± avitakka-avic±ra½ pacchimacitta½ uppajjissati dutiyajjh±na½ tatiyajjh±na½ catutthajjh±na½ sam±pann±na½ tesa½ tattha vac²saªkh±ro na nirujjhissati, no ca tesa½ tattha cittasaªkh±ro na nirujjhissati. Pacchimacittassa bhaªgakkhaºe asaññasatt±na½ tesa½ tattha vac²saªkh±ro ca na nirujjhissati cittasaªkh±ro ca na nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana yattha cittasaªkh±ro na nirujjhissati tassa tattha vac²saªkh±ro na nirujjhissat²ti? ¾mant±.