(Kha) anuloma-ok±so

90. Yattha k±yasaªkh±ro nirujjhissati…pe….

(Ga) anulomapuggalok±s±

91. (Ka) yassa yattha k±yasaªkh±ro nirujjhissati tassa tattha vac²saªkh±ro nirujjhissat²ti?
Dutiyajjh±na½ tatiyajjh±na½ sam±pann±na½ tesa½ tattha k±yasaªkh±ro nirujjhissati, no ca tesa½ tattha vac²saªkh±ro nirujjhissati. Paµhamajjh±na½ sam±pann±na½ k±m±vacar±na½ tesa½ tattha k±yasaªkh±ro ca nirujjhissati vac²saªkh±ro ca nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana yattha vac²saªkh±ro nirujjhissati tassa tattha k±yasaªkh±ro nirujjhissat²ti?
K±m±vacar±na½ pacchimacittassa upp±dakkhaºe yassa cittassa anantar± k±m±vacar±na½ pacchimacitta½ uppajjissati r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha vac²saªkh±ro nirujjhissati no ca tesa½ tattha k±yasaªkh±ro nirujjhissati. Paµhamajjh±na½ sam±pann±na½ itaresa½ k±m±vacar±na½ tesa½ tattha vac²saªkh±ro ca nirujjhissati k±yasaªkh±ro ca nirujjhissati.
(Ka) yassa yattha k±yasaªkh±ro nirujjhissati tassa tattha cittasaªkh±ro nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha cittasaªkh±ro nirujjhissati tassa tattha k±yasaªkh±ro nirujjhissat²ti?
K±m±vacar±na½ pacchimacittassa upp±dakkhaºe yassa cittassa anantar± k±m±vacar±na½ pacchimacitta½ uppajjissati catutthajjh±na½ sam±pann±na½ r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha cittasaªkh±ro nirujjhissati, no ca tesa½ tattha k±yasaªkh±ro nirujjhissati. Paµhamajjh±na½ dutiyajjh±na½ tatiyajjh±na½ sam±pann±na½ itaresa½ k±m±vacar±na½ tesa½ tattha cittasaªkh±ro ca nirujjhissati k±yasaªkh±ro ca nirujjhissati.
92. (Ka) yassa yattha vac²saªkh±ro nirujjhissati tassa tattha cittasaªkh±ro nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha cittasaªkh±ro nirujjhissati tassa tattha vac²saªkh±ro nirujjhissat²ti?
Avitakka-avic±rapacchimacittassa upp±dakkhaºe yassa cittassa anantar± avitakka-avic±ra½ pacchimacitta½ uppajjissati dutiyajjh±na½ tatiyajjh±na½ catutthajjh±na½ sam±pann±na½ tesa½ tattha cittasaªkh±ro nirujjhissati, no ca tesa½ tattha vac²saªkh±ro nirujjhissati. Paµhamajjh±na½ sam±pann±na½ k±m±vacar±na½ itaresa½ r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha cittasaªkh±ro ca nirujjhissati vac²saªkh±ro ca nirujjhissati.