(Kha) anuloma-ok±so

81. Yattha k±yasaªkh±ro nirujjhati tattha vac²saªkh±ro nirujjhat²ti?…Pe….

(Ga) anulomapuggalok±s±

82. Yassa yattha k±yasaªkh±ro nirujjhati tassa tattha vac²saªkh±ro nirujjhat²ti?…Pe…. (Yassakampi yassayatthakampi sadisa½.)

(Gha) paccan²kapuggalo

83. (Ka) yassa k±yasaªkh±ro na nirujjhati tassa vac²saªkh±ro na nirujjhat²ti?
Vin± ass±sapass±sehi vitakkavic±r±na½ bhaªgakkhaºe tesa½ k±yasaªkh±ro na nirujjhati, no ca tesa½ vac²saªkh±ro na nirujjhati. Sabbesa½ cittassa upp±dakkhaºe vin± ass±sapass±sehi avitakka-avic±racittassa bhaªgakkhaºe nirodhasam±pann±na½ asaññasatt±na½ tesa½ k±yasaªkh±ro ca na nirujjhati vac²saªkh±ro ca na nirujjhati.
(Kha) yassa v± pana vac²saªkh±ro na nirujjhati tassa k±yasaªkh±ro na nirujjhat²ti?
Vin± vitakkavic±rehi ass±sapass±s±na½ bhaªgakkhaºe tesa½ vac²saªkh±ro na nirujjhati, no ca tesa½ k±yasaªkh±ro na nirujjhati. Sabbesa½ cittassa upp±dakkhaºe vin± ass±sapass±sehi avitakka-avic±racittassa bhaªgakkhaºe nirodhasam±pann±na½ asaññasatt±na½ tesa½ vac²saªkh±ro ca na nirujjhati k±yasaªkh±ro ca na nirujjhati.
(Ka) yassa k±yasaªkh±ro na nirujjhati tassa cittasaªkh±ro na nirujjhat²ti?
Vin± ass±sapass±sehi cittassa bhaªgakkhaºe tesa½ k±yasaªkh±ro na nirujjhati, no ca tesa½ cittasaªkh±ro na nirujjhati. Sabbesa½ cittassa upp±dakkhaºe nirodhasam±pann±na½ asaññasatt±na½ tesa½ k±yasaªkh±ro ca na nirujjhati cittasaªkh±ro ca na nirujjhati.
(Kha) yassa v± pana…pe…? ¾mant±.
84. (Ka) yassa vac²saªkh±ro na nirujjhati tassa cittasaªkh±ro na nirujjhat²ti?
Vin± vitakkavic±rehi cittassa bhaªgakkhaºe tesa½ vac²saªkh±ro na nirujjhati, no ca tesa½ cittasaªkh±ro na nirujjhati. Sabbesa½ cittassa upp±dakkhaºe nirodhasam±pann±na½ asaññasatt±na½ tesa½ vac²saªkh±ro ca na nirujjhati cittasaªkh±ro ca na nirujjhati.
(Kha) yassa v± pana…pe…? ¾mant±.