(©a) paccan²ka-ok±so

76. Yattha k±yasaªkh±ro nuppajjittha…pe….

(Ca) paccan²kapuggalok±s±

77. (Ka) yassa yattha k±yasaªkh±ro nuppajjittha tassa tattha vac²saªkh±ro nuppajjissat²ti?
R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha k±yasaªkh±ro nuppajjittha, no ca tesa½ tattha vac²saªkh±ro nuppajjissati. R³p±vacare ar³p±vacare pacchimacittasamaªg²na½ yassa cittassa anantar± avitakka-avic±ra½ pacchimacitta½ uppajjissati catutthajjh±na½ sam±pann±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha k±yasaªkh±ro ca nuppajjittha vac²saªkh±ro ca nuppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha vac²saªkh±ro nuppajjissati tassa tattha k±yasaªkh±ro nuppajjitth±ti?
K±m±vacare pacchimacittasamaªg²na½ dutiyajjh±na½ tatiyajjh±na½ sam±pann±na½ tesa½ tattha vac²saªkh±ro nuppajjissati, no ca tesa½ tattha k±yasaªkh±ro nuppajjittha. R³p±vacare ar³p±vacare pacchimacittasamaªg²na½ yassa cittassa anantar± avitakka-avic±ra½ pacchimacitta½ uppajjissati catutthajjh±na½ sam±pann±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha vac²saªkh±ro ca nuppajjissati k±yasaªkh±ro ca nuppajjittha.
(Ka) yassa yattha k±yasaªkh±ro nuppajjittha tassa tattha cittasaªkh±ro nuppajjissat²ti?
Catutthajjh±na½ sam±pann±na½ r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha k±yasaªkh±ro nuppajjittha, no ca tesa½ tattha cittasaªkh±ro nuppajjissati. R³p±vacare ar³p±vacare pacchimacittasamaªg²na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha k±yasaªkh±ro ca nuppajjittha cittasaªkh±ro ca nuppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha cittasaªkh±ro nuppajjissati tassa tattha k±yasaªkh±ro nuppajjitth±ti?
K±m±vacare pacchimacittasamaªg²na½ tesa½ tattha cittasaªkh±ro nuppajjissati, no ca tesa½ tattha k±yasaªkh±ro nuppajjittha. R³p±vacare ar³p±vacare pacchimacittasamaªg²na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha cittasaªkh±ro ca nuppajjissati k±yasaªkh±ro ca nuppajjittha.
78. (Ka) yassa yattha vac²saªkh±ro nuppajjittha tassa tattha cittasaªkh±ro nuppajjissat²ti?
Avitakka-avic±rabh³miya½ tesa½ tattha vac²saªkh±ro nuppajjittha, no ca tesa½ tattha cittasaªkh±ro nuppajjissati. Avitakka-avic±rabh³miya½ pacchimacittasamaªg²na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha vac²saªkh±ro ca nuppajjittha cittasaªkh±ro ca nuppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha cittasaªkh±ro nuppajjissati tassa tattha vac²saªkh±ro nuppajjitth±ti?
Savitakkasavic±rabh³miya½ pacchimacittasamaªg²na½ tesa½ tattha cittasaªkh±ro nuppajjissati, no ca tesa½ tattha vac²saªkh±ro nuppajjittha. Avitakka-avic±rabh³miya½ pacchimacittasamaªg²na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha cittasaªkh±ro ca nuppajjissati vac²saªkh±ro ca nuppajjittha.

Upp±dav±ro.