(Kha) anuloma-ok±so

71. Yattha k±yasaªkh±ro uppajjittha…pe….

(Ga) anulomapuggalok±s±

72. (Ka) yassa yattha k±yasaªkh±ro uppajjittha tassa tattha vac²saªkh±ro uppajjissat²ti?
K±m±vacare pacchimacittasamaªg²na½ dutiyajjh±na½ tatiyajjh±na½ sam±pann±na½ tesa½ tattha k±yasaªkh±ro uppajjittha, no ca tesa½ tattha vac²saªkh±ro uppajjissati. Paµhamajjh±na½ sam±pann±na½ itaresa½ k±m±vacar±na½ tesa½ tattha k±yasaªkh±ro ca uppajjittha vac²saªkh±ro ca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha vac²saªkh±ro uppajjissati tassa tattha k±yasaªkh±ro uppajjitth±ti?
R³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha vac²saªkh±ro uppajjissati, no ca tesa½ tattha k±yasaªkh±ro uppajjittha. Paµhamajjh±na½ sam±pann±na½ k±m±vacar±na½ tesa½ tattha vac²saªkh±ro ca uppajjissati k±yasaªkh±ro ca uppajjittha.
(Ka) yassa yattha k±yasaªkh±ro uppajjittha tassa tattha cittasaªkh±ro uppajjissat²ti?
K±m±vacare pacchimacittasamaªg²na½ tesa½ tattha k±yasaªkh±ro uppajjittha, no ca tesa½ tattha cittasaªkh±ro uppajjissati. Paµhamajjh±na½ dutiyajjh±na½ tatiyajjh±na½ sam±pann±na½ itaresa½ k±m±vacar±na½ tesa½ tattha k±yasaªkh±ro ca uppajjittha cittasaªkh±ro ca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha cittasaªkh±ro uppajjissati tassa tattha k±yasaªkh±ro uppajjitth±ti?
Catutthajjh±na½ sam±pann±na½ r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha cittasaªkh±ro uppajjissati, no ca tesa½ tattha k±yasaªkh±ro uppajjittha. Paµhamajjh±na½ dutiyajjh±na½ tatiyajjh±na½ sam±pann±na½ k±m±vacar±na½ tesa½ tattha cittasaªkh±ro ca uppajjissati k±yasaªkh±ro ca uppajjittha.
73. (Ka) yassa yattha vac²saªkh±ro uppajjittha tassa tattha cittasaªkh±ro uppajjissat²ti?
Savitakkasavic±rabh³miya½ pacchimacittasamaªg²na½ tesa½ tattha vac²saªkh±ro uppajjittha, no ca tesa½ tattha cittasaªkh±ro uppajjissati. Itaresa½ savitakkasavic±rabh³miya½ tesa½ tattha vac²saªkh±ro ca uppajjittha cittasaªkh±ro ca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha cittasaªkh±ro uppajjissati tassa tattha vac²saªkh±ro uppajjitth±ti?
Avitakka-avic±rabh³miya½ tesa½ tattha cittasaªkh±ro uppajjissati, no ca tesa½ tattha vac²saªkh±ro uppajjittha. Savitakkasavic±rabh³miya½ tesa½ tattha cittasaªkh±ro ca uppajjissati vac²saªkh±ro ca uppajjittha.