(6) At²t±n±gatav±ro

(Ka) anulomapuggalo

69. (Ka) yassa k±yasaªkh±ro uppajjittha tassa vac²saªkh±ro uppajjissat²ti?
Pacchimacittasamaªg²na½ yassa cittassa anantar± avitakka-avic±ra½ pacchimacitta½ uppajjissati tesa½ k±yasaªkh±ro uppajjittha, no ca tesa½ vac²saªkh±ro uppajjissati Itaresa½ tesa½ k±yasaªkh±ro ca uppajjittha vac²saªkh±ro ca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana…pe…? ¾mant±.
(Ka) yassa k±yasaªkh±ro uppajjittha tassa cittasaªkh±ro uppajjissat²ti?
Pacchimacittasamaªg²na½ tesa½ k±yasaªkh±ro uppajjittha, no ca tesa½ cittasaªkh±ro uppajjissati. Itaresa½ tesa½ k±yasaªkh±ro ca uppajjittha cittasaªkh±ro ca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana…pe…. ¾mant±.
70. (Ka) yassa vac²saªkh±ro uppajjittha tassa cittasaªkh±ro uppajjissat²ti?
Pacchimacittasamaªg²na½ tesa½ vac²saªkh±ro uppajjittha, no ca tesa½ cittasaªkh±ro uppajjissati. Itaresa½ tesa½ vac²saªkh±ro ca uppajjittha cittasaªkh±ro ca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana…pe…? ¾mant±.