(5) Paccuppann±n±gatav±ro

(Ka) anulomapuggalo

59. (Ka) yassa k±yasaªkh±ro uppajjati tassa vac²saªkh±ro uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana vac²saªkh±ro uppajjissati tassa k±yasaªkh±ro uppajjat²ti?
Sabbesa½ cittassa bhaªgakkhaºe vin± ass±sapass±sehi cittassa upp±dakkhaºe nirodhasam±pann±na½ asaññasatt±na½ tesa½ vac²saªkh±ro uppajjissati, no ca tesa½ k±yasaªkh±ro uppajjati. Ass±sapass±s±na½ upp±dakkhaºe tesa½ vac²saªkh±ro ca uppajjissati k±yasaªkh±ro ca uppajjati.
(Ka) yassa k±yasaªkh±ro uppajjati tassa cittasaªkh±ro uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana cittasaªkh±ro uppajjissati tassa k±yasaªkh±ro uppajjat²ti?
Sabbesa½ cittassa bhaªgakkhaºe vin± ass±sapass±sehi cittassa upp±dakkhaºe nirodhasam±pann±na½ asaññasatt±na½ tesa½ cittasaªkh±ro uppajjissati, no ca tesa½ k±yasaªkh±ro uppajjati. Ass±sapass±s±na½ upp±dakkhaºe tesa½ cittasaªkh±ro ca uppajjissati k±yasaªkh±ro ca uppajjati.
60. (Ka) yassa vac²saªkh±ro uppajjati tassa cittasaªkh±ro uppajjissat²ti?
Savitakkasavic±rapacchimacittassa upp±dakkhaºe tesa½ vac²saªkh±ro uppajjati, no ca tesa½ cittasaªkh±ro uppajjissati. Itaresa½ vitakkavic±r±na½ upp±dakkhaºe tesa½ vac²saªkh±ro ca uppajjati cittasaªkh±ro ca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana cittasaªkh±ro uppajjissati tassa vac²saªkh±ro uppajjat²ti?
Sabbesa½ cittassa bhaªgakkhaºe vin± vitakkavic±rehi cittassa upp±dakkhaºe nirodhasam±pann±na½ asaññasatt±na½ tesa½ cittasaªkh±ro uppajjissati, no ca tesa½ vac²saªkh±ro uppajjati. Vitakkavic±r±na½ upp±dakkhaºe tesa½ cittasaªkh±ro ca uppajjissati vac²saªkh±ro ca uppajjati.