(Gha) paccan²kapuggalo

54. (Ka) yassa k±yasaªkh±ro nuppajjati tassa vac²saªkh±ro nuppajjitth±ti? Uppajjittha.
(Kha) yassa v± pana vac²saªkh±ro nuppajjittha tassa k±yasaªkh±ro nuppajjat²ti? Natthi.
(Ka) yassa k±yasaªkh±ro nuppajjati tassa cittasaªkh±ro nuppajjitth±ti? Uppajjittha.
(Kha) yassa v± pana cittasaªkh±ro nuppajjittha tassa k±yasaªkh±ro nuppajjat²ti? Natthi.
55. (Ka) yassa vac²saªkh±ro nuppajjati tassa cittasaªkh±ro nuppajjitth±ti? Uppajjittha.
(Kha) yassa v± pana…pe…? Natthi.