(4) Paccuppann±t²tav±ro

(Ka) anulomapuggalo

49. (Ka) yassa k±yasaªkh±ro uppajjati tassa vac²saªkh±ro uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana vac²saªkh±ro uppajjittha tassa k±yasaªkh±ro uppajjat²ti?
Sabbesa½ cittassa bhaªgakkhaºe vin± ass±sapass±sehi cittassa upp±dakkhaºe nirodhasam±pann±na½ asaññasatt±na½ tesa½ vac²saªkh±ro uppajjittha no ca tesa½ k±yasaªkh±ro uppajjati. Ass±sapass±s±na½ upp±dakkhaºe tesa½ vac²saªkh±ro ca uppajjittha k±yasaªkh±ro ca uppajjati.
(Ka) yassa k±yasaªkh±ro uppajjati tassa cittasaªkh±ro uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana cittasaªkh±ro uppajjittha tassa k±yasaªkh±ro uppajjat²ti?
Sabbesa½ cittassa bhaªgakkhaºe vin± ass±sapass±sehi cittassa upp±dakkhaºe nirodhasam±pann±na½ asaññasatt±na½ tesa½ cittasaªkh±ro uppajjittha, no ca tesa½ k±yasaªkh±ro uppajjati. Ass±sapass±s±na½ upp±dakkhaºe tesa½ cittasaªkh±ro ca uppajjittha k±yasaªkh±ro ca uppajjati.
50. (Ka) yassa vac²saªkh±ro uppajjati tassa cittasaªkh±ro uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana cittasaªkh±ro uppajjittha tassa vac²saªkh±ro uppajjat²ti?
Sabbesa½ cittassa bhaªgakkhaºe vin± vitakkavic±rehi cittassa upp±dakkhaºe nirodhasam±pann±na½ asaññasatt±na½ tesa½ cittasaªkh±ro uppajjittha, no ca tesa½ vac²saªkh±ro uppajjati. Vitakkavic±r±na½ upp±dakkhaºe tesa½ cittasaªkh±ro ca uppajjittha vac²saªkh±ro ca uppajjati.