3. Suddhasaªkh±rav±ro

(Ka) anuloma½

6. (Ka) k±yasaªkh±ro vac²saªkh±ro?
(Kha) vac²saªkh±ro k±yasaªkh±ro?
(Ka) k±yasaªkh±ro cittasaªkh±ro?
(Kha) cittasaªkh±ro k±yasaªkh±ro?
(Ka) vac²saªkh±ro cittasaªkh±ro?
(Kha) cittasaªkh±ro vac²saªkh±ro?

(Kha) paccan²ka½

7. (Ka) na k±yasaªkh±ro na vac²saªkh±ro?
(Kha) na vac²saªkh±ro na k±yasaªkh±ro?
(Ka) na k±yasaªkh±ro na cittasaªkh±ro?
(Kha) na cittasaªkh±ro na k±yasaªkh±ro?
(Ka) na vac²saªkh±ro na cittasaªkh±ro?
(Kha) na cittasaªkh±ro na vac²saªkh±ro?

Paººatti-uddesav±ro.

Paººattiv±ro.