(©a) paccan²ka-ok±so

46. Yattha k±yasaªkh±ro nuppajjissati…pe….

(Ca) paccan²kapuggalok±s±

47. (Ka) yassa yattha k±yasaªkh±ro nuppajjissati tassa tattha vac²saªkh±ro nuppajjissat²ti?
Yassa cittassa anantar± k±m±vacar±na½ pacchimacitta½ uppajjissati r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha k±yasaªkh±ro nuppajjissati, no ca tesa½ tattha vac²saªkh±ro nuppajjissati. Pacchimacittasamaªg²na½ yassa cittassa anantar± avitakka-avic±ra½ pacchimacitta½ uppajjissati catutthajjh±na½ sam±pann±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha k±yasaªkh±ro ca nuppajjissati vac²saªkh±ro ca nuppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha vac²saªkh±ro nuppajjissati tassa tattha k±yasaªkh±ro nuppajjissat²ti?
Dutiyajjh±na½ tatiyajjh±na½ sam±pann±na½ tesa½ tattha vac²saªkh±ro nuppajjissati, no ca tesa½ tattha k±yasaªkh±ro nuppajjissati. Pacchimacittasamaªg²na½ yassa cittassa anantar± avitakka-avic±ra½ pacchimacitta½ uppajjissati catutthajjh±na½ sam±pann±na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha vac²saªkh±ro ca nuppajjissati k±yasaªkh±ro ca nuppajjissati.
(Ka) yassa yattha k±yasaªkh±ro nuppajjissati tassa tattha cittasaªkh±ro nuppajjissat²ti?
Yassa cittassa anantar± k±m±vacar±na½ pacchimacitta½ uppajjissati catutthajjh±na½ sam±pann±na½ r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha k±yasaªkh±ro nuppajjissati, no ca tesa½ tattha cittasaªkh±ro nuppajjissati. Pacchimacittasamaªg²na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha k±yasaªkh±ro ca nuppajjissati cittasaªkh±ro ca nuppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha…pe…? ¾mant±.
48. (Ka) yassa yattha vac²saªkh±ro nuppajjissati tassa tattha cittasaªkh±ro nuppajjissat²ti?
Yassa cittassa anantar± avitakka-avic±ra½ pacchimacitta½ uppajjissati dutiyajjh±na½ tatiyajjh±na½ catutthajjh±na½ sam±pann±na½ tesa½ tattha vac²saªkh±ro nuppajjissati, no ca tesa½ tattha cittasaªkh±ro nuppajjissati. Pacchimacittasamaªg²na½ asaññasatt±na½ tesa½ tattha vac²saªkh±ro ca nuppajjissati cittasaªkh±ro ca nuppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha…pe…? ¾mant±.