(Gha) paccan²kapuggalo

44. (Ka) yassa k±yasaªkh±ro nuppajjissati tassa vac²saªkh±ro nuppajjissat²ti?
Yassa cittassa anantar± k±m±vacar±na½ pacchimacitta½ uppajjissati r³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ k±yasaªkh±ro nuppajjissati, no ca tesa½ vac²saªkh±ro nuppajjissati. Pacchimacittasamaªg²na½ yassa cittassa anantar± avitakka-avic±ra½ pacchimacitta½ uppajjissati tesa½ k±yasaªkh±ro ca nuppajjissati vac²saªkh±ro ca nuppajjissati.
(Kha) yassa v± pana…pe…? ¾mant±.
(Ka) yassa k±yasaªkh±ro nuppajjissati tassa cittasaªkh±ro nuppajjissat²ti?
Yassa cittassa anantar± k±m±vacar±na½ pacchimacitta½ uppajjissati r³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ k±yasaªkh±ro nuppajjissati, no ca tesa½ cittasaªkh±ro nuppajjissati. Pacchimacittasamaªg²na½ tesa½ k±yasaªkh±ro ca nuppajjissati cittasaªkh±ro ca nuppajjissati.
(Kha) yassa v± pana cittasaªkh±ro…pe…? ¾mant±.
45. (Ka) yassa vac²saªkh±ro nuppajjissati tassa cittasaªkh±ro nuppajjissat²ti?
Yassa cittassa anantar± avitakka-avic±ra½ pacchimacitta½ uppajjissati tesa½ vac²saªkh±ro nuppajjissati, no ca tesa½ cittasaªkh±ro nuppajjissati. Pacchimacittasamaªg²na½ tesa½ vac²saªkh±ro ca nuppajjissati cittasaªkh±ro ca nuppajjissati.
(Kha) yassa v± pana…pe…? ¾mant±.