(Kha) anuloma-ok±so

41. Yattha k±yasaªkh±ro uppajjissati…pe….

(Ga) anulomapuggalok±s±

42. (Ka) yassa yattha k±yasaªkh±ro uppajjissati tassa tattha vac²saªkh±ro uppajjissat²ti?
Dutiyajjh±na½ tatiyajjh±na½ sam±pann±na½ tesa½ tattha k±yasaªkh±ro uppajjissati, no ca tesa½ tattha vac²saªkh±ro uppajjissati. Paµhamajjh±na½ sam±pann±na½ k±m±vacar±na½ tesa½ tattha k±yasaªkh±ro ca uppajjissati vac²saªkh±ro ca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana yattha vac²saªkh±ro uppajjissati tassa tattha k±yasaªkh±ro uppajjissat²ti?
Yassa cittassa anantar± k±m±vacar±na½ pacchimacitta½ uppajjissati r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha vac²saªkh±ro uppajjissati, no ca tesa½ tattha k±yasaªkh±ro uppajjissati. Paµhamajjh±na½ sam±pann±na½ itaresa½ k±m±vacar±na½ tesa½ tattha vac²saªkh±ro ca uppajjissati k±yasaªkh±ro ca uppajjissati.
(Ka) yassa yattha k±yasaªkh±ro uppajjissati tassa tattha cittasaªkh±ro uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha cittasaªkh±ro uppajjissati tassa tattha k±yasaªkh±ro uppajjissat²ti?
Yassa cittassa anantar± k±m±vacar±na½ pacchimacitta½ uppajjissati catutthajjh±na½ sam±pann±na½ r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha cittasaªkh±ro uppajjissati, no ca tesa½ tattha k±yasaªkh±ro uppajjissati. Paµhamajjh±na½ dutiyajjh±na½ tatiyajjh±na½ sam±pann±na½ itaresa½ k±m±vacar±na½ tesa½ tattha cittasaªkh±ro ca uppajjissati k±yasaªkh±ro ca uppajjissati.
43. (Ka) yassa yattha vac²saªkh±ro uppajjissati tassa tattha cittasaªkh±ro uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana yattha cittasaªkh±ro uppajjissati tassa tattha vac²saªkh±ro uppajjissat²ti?
Yassa cittassa anantar± avitakka-avic±ra½ pacchimacitta½ uppajjissati dutiyajjh±na½ tatiyajjh±na½ catutthajjh±na½ sam±pann±na½ tesa½ tattha cittasaªkh±ro uppajjissati, no ca tesa½ tattha vac²saªkh±ro uppajjissati. Paµhamajjh±na½ sam±pann±na½ k±m±vacar±na½ itaresa½ r³p±vacar±na½ ar³p±vacar±na½ tesa½ tattha cittasaªkh±ro ca uppajjissati vac²saªkh±ro ca uppajjissati.