(3) An±gatav±ro

(Ka) anulomapuggalo

39. (Ka) yassa k±yasaªkh±ro uppajjissati tassa vac²saªkh±ro uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana vac²saªkh±ro uppajjissati tassa k±yasaªkh±ro uppajjissat²ti?
Yassa cittassa anantar± k±m±vacar±na½ pacchimacitta½ uppajjissati r³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ vac²saªkh±ro uppajjissati, no ca tesa½ k±yasaªkh±ro uppajjissati. Itaresa½ tesa½ vac²saªkh±ro ca uppajjissati k±yasaªkh±ro ca uppajjissati.
(Ka) yassa k±yasaªkh±ro uppajjissati tassa cittasaªkh±ro uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana cittasaªkh±ro uppajjissati tassa k±yasaªkh±ro uppajjissat²ti?
Yassa cittassa anantar± k±m±vacar±na½ pacchimacitta½ uppajjissati r³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ cittasaªkh±ro uppajjissati, no ca tesa½ k±yasaªkh±ro uppajjissati. Itaresa½ tesa½ cittasaªkh±ro ca uppajjissati k±yasaªkh±ro ca uppajjissati.
40. (Ka) yassa vac²saªkh±ro uppajjissati tassa cittasaªkh±ro uppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana cittasaªkh±ro uppajjissati tassa vac²saªkh±ro uppajjissat²ti?
Yassa cittassa anantar± avitakka-avic±ra½ pacchimacitta½ uppajjissati tesa½ cittasaªkh±ro uppajjissati, no ca tesa½ vac²saªkh±ro uppajjissati. Itaresa½ tesa½ cittasaªkh±ro ca uppajjissati vac²saªkh±ro ca uppajjissati.