(5) Nirodhav▒ro

90. (Ka) yaŻ cittaŻ nirujjhati taŻ cittaŻ nirujjhitth▒ti? No.
(Kha) yaŻ v▒ pana cittaŻ nirujjhittha taŻ cittaŻ nirujjhat▓ti? No.
(Ka) yaŻ cittaŻ na nirujjhati taŻ cittaŻ na nirujjhitth▒ti?
At▓taŻ cittaŻ na nirujjhati, no ca taŻ cittaŻ na nirujjhittha. Upp▒dakkha║e an▒gata˝ca cittaŻ na ceva nirujjhati na ca nirujjhittha.
(Kha) yaŻ v▒ pana cittaŻ na nirujjhittha taŻ cittaŻ na nirujjhat▓ti?
Bha¬gakkha║e cittaŻ na nirujjhittha, no ca taŻ cittaŻ na nirujjhati. Upp▒dakkha║e an▒gata˝ca cittaŻ na ceva nirujjhittha na ca nirujjhati.
91. (Ka) yaŻ cittaŻ nirujjhati taŻ cittaŻ nirujjhissat▓ti? No.
(Kha) yaŻ v▒ pana cittaŻ nirujjhissati taŻ cittaŻ nirujjhat▓ti? No.
(Ka) yaŻ cittaŻ na nirujjhati taŻ cittaŻ na nirujjhissat▓ti?
Upp▒dakkha║e an▒gata˝ca cittaŻ na nirujjhati, no ca taŻ cittaŻ na nirujjhissati. At▓taŻ cittaŻ na ceva nirujjhati na ca nirujjhissati.
(Kha) yaŻ v▒ pana cittaŻ na nirujjhissati taŻ cittaŻ na nirujjhat▓ti?
Bha¬gakkha║e cittaŻ na nirujjhissati, no ca taŻ cittaŻ na nirujjhati. At▓taŻ cittaŻ na ceva nirujjhissati na ca nirujjhati.
92. (Ka) yaŻ cittaŻ nirujjhittha taŻ cittaŻ nirujjhissat▓ti? No.
(Kha) yaŻ v▒ pana cittaŻ nirujjhissati taŻ cittaŻ nirujjhitth▒ti? No.
(Ka) yaŻ cittaŻ na nirujjhittha taŻ cittaŻ na nirujjhissat▓ti?
Upp▒dakkha║e an▒gata˝ca cittaŻ na nirujjhittha, no ca taŻ cittaŻ na nirujjhissati. Bha¬gakkha║e cittaŻ na ceva nirujjhittha na ca nirujjhissati.
(Kha) yaŻ v▒ pana cittaŻ na nirujjhissati taŻ cittaŻ na nirujjhitth▒ti?
At▓taŻ cittaŻ na nirujjhissati, no ca taŻ cittaŻ na nirujjhittha. Bha¬gakkha║e cittaŻ na ceva nirujjhissati na ca nirujjhittha.