(Gha) paccan²kapuggalo

34. (Ka) yassa k±yasaªkh±ro nuppajjittha tassa vac²saªkh±ro nuppajjitth±ti? Natthi.
(Kha) yassa v± pana vac²saªkh±ro nuppajjittha tassa k±yasaªkh±ro nuppajjitth±ti? Natthi.
(Ka) yassa k±yasaªkh±ro nuppajjittha tassa cittasaªkh±ro nuppajjitth±ti? Natthi.
(Kha) yassa v± pana…pe…? Natthi.
35. (Ka) yassa vac²saªkh±ro nuppajjittha tassa cittasaªkh±ro nuppajjitth±ti? Natthi.
(Kha) yassa v± pana…pe…? Natthi.

(©a) paccan²ka-ok±so

36. Yattha k±yasaªkh±ro nuppajjittha…pe….