(13) Niruddhanirujjham±nav±ro

19. (Ka) niruddha½ nirujjham±na½?
(Kha) nirujjham±na½ niruddha½?
(Ka) na niruddha½ na nirujjham±na½?
(Kha) na nirujjham±na½ na niruddha½?

(14) Atikkantak±lav±ro

20. (Ka) yassa citta½ uppajjam±na½ khaºa½ khaºa½ v²tikkanta½ atikkantak±la½, nirujjham±na½ khaºa½ khaºa½ v²tikkanta½ atikkantak±la½ tassa citta½?
(Kha) yassa v± pana citta½ nirujjham±na½ khaºa½ khaºa½ v²tikkanta½ atikkantak±la½, uppajjam±na½ khaºa½ khaºa½ v²tikkanta½ atikkantak±la½ tassa citta½?
(Ka) yassa citta½ na uppajjam±na½ khaºa½ khaºa½ v²tikkanta½ atikkantak±la½, na nirujjham±na½ khaºa½ khaºa½ v²tikkanta½ atikkantak±la½ tassa citta½?
(Kha) yassa v± pana citta½ na nirujjham±na½ khaºa½ khaºa½ v²tikkanta½ atikkantak±la½, na uppajjam±na½ khaºa½ khaºa½ v²tikkanta½ atikkantak±la½ tassa citta½?