(3) An±gatav±ro

(Ka) anulomapuggalo

175. (Ka) yassa r³pakkhandho uppajjissati tassa vedan±kkhandho nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana vedan±kkhandho nirujjhissati tassa r³pakkhandho uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ upapajjant±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ vedan±kkhandho nirujjhissati, no ca tesa½ r³pakkhandho uppajjissati. Itaresa½ tesa½ vedan±kkhandho ca nirujjhissati r³pakkhandho ca uppajjissati.
176. (Ka) yassa vedan±kkhandho uppajjissati tassa saññ±kkhandho nirujjhissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana saññ±kkhandho nirujjhissati tassa vedan±kkhandho uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ upapajjant±na½ tesa½ saññ±kkhandho nirujjhissati, no ca tesa½ vedan±kkhandho uppajjissati. Itaresa½ tesa½ saññ±kkhandho ca nirujjhissati vedan±kkhandho ca uppajjissati.