(5) Paccuppann±n±gatav±ro

(Ka) anulomapuggalo

133. (Ka) yassa r³pakkhandho nirujjhati tassa vedan±kkhandho nirujjhissat²ti?
Pañcavok±re parinibbant±na½ tesa½ r³pakkhandho nirujjhati, no ca tesa½ vedan±kkhandho nirujjhissati. Itaresa½ pañcavok±r± cavant±na½ asaññasatt± cavant±na½ tesa½ r³pakkhandho ca nirujjhati vedan±kkhandho ca nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana vedan±kkhandho nirujjhissati tassa r³pakkhandho nirujjhat²ti?
Sabbesa½ upapajjant±na½ ar³p± cavant±na½ tesa½ vedan±kkhandho nirujjhissati, no ca tesa½ r³pakkhandho nirujjhati. Pañcavok±r± cavant±na½ asaññasatt± cavant±na½ tesa½ vedan±kkhandho ca nirujjhissati r³pakkhandho ca nirujjhati.
134. (Ka) yassa vedan±kkhandho nirujjhati tassa saññ±kkhandho nirujjhissat²ti?
Parinibbant±na½ tesa½ vedan±kkhandho nirujjhati, no ca tesa½ saññ±kkhandho nirujjhissati. Itaresa½ catuvok±r± pañcavok±r± cavant±na½ tesa½ vedan±kkhandho ca nirujjhati saññ±kkhandho ca nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana saññ±kkhandho nirujjhissati tassa vedan±kkhandho nirujjhat²ti?
Sabbesa½ upapajjant±na½ asaññasatt± cavant±na½ tesa½ saññ±kkhandho nirujjhissati, no ca tesa½ vedan±kkhandho nirujjhati. Catuvok±r± pañcavok±r± cavant±na½ tesa½ saññ±kkhandho ca nirujjhissati vedan±kkhandho nirujjhati.