(2) At²tav±ro

(Ka) anulomapuggalo

110. (Ka) yassa r³pakkhandho nirujjhittha tassa vedan±kkhandho nirujjhitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana vedan±kkhandho nirujjhittha tassa r³pakkhandho nirujjhitth±ti? ¾mant±.

(Kha) anuloma-ok±so

111. (Ka) yattha r³pakkhandho nirujjhittha tattha vedan±kkhandho nirujjhitth±ti?
Asaññasatte tattha r³pakkhandho nirujjhattha, no ca tattha vedan±kkhandho nirujjhittha. Pañcavok±re tattha r³pakkhandho ca nirujjhittha vedan±kkhandho ca nirujjhittha.
(Kha) yattha v± pana vedan±kkhandho nirujjhittha tattha r³pakkhandho nirujjhitth±ti?
Ar³pe tattha vedan±kkhandho nirujjhittha, no ca tattha r³pakkhandho nirujjhittha. Pañcavok±re tattha vedan±kkhandho ca nirujjhittha r³pakkhandho ca nirujjhittha.