(Gha) paccan²kapuggalo

86. (Ka) yassa r³pakkhandho nuppajjati tassa vedan±kkhandho nuppajjissat²ti
Sabbesa½ cavant±na½ ar³pa½ upapajjant±na½ tesa½ r³pakkhandho nuppajjati, no ca tesa½ vedan±kkhandho nuppajjissati. Pañcavok±re parinibbant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ tesa½ r³pakkhandho ca nuppajjati vedan±kkhandho ca nuppajjissati.
(Kha) yassa v± pana vedan±kkhandho nuppajjissati tassa r³pakkhandho nuppajjat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ tesa½ vedan±kkhandho nuppajjissati, no ca tesa½ r³pakkhandho nuppajjati. Pañcavok±re parinibbant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ tesa½ vedan±kkhandho ca nuppajjissati r³pakkhandho ca nuppajjati.
87. (Ka) yassa vedan±kkhandho nuppajjati tassa saññ±kkhandho nuppajjissat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ asaññasatta½ upapajjant±na½ tesa½ vedan±kkhandho nuppajjati, no ca tesa½ saññ±kkhandho nuppajjissati. Parinibbant±na½ tesa½ vedan±kkhandho ca nuppajjati saññ±kkhandho ca nuppajjissati.
(Kha) yassa v± pana saññ±kkhandho nuppajjissati tassa vedan±kkhandho nuppajjat²ti?
Pacchimabhavik±na½ upapajjant±na½ [pacchimabhavik±na½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ (s². sy±.)] tesa½ saññ±kkhandho nuppajjissati, no ca tesa½ vedan±kkhandho nuppajjati. Parinibbant±na½ tesa½ saññ±kkhandho ca nuppajjissati vedan±kkhandho ca nuppajjati.