(5) Paccuppann±n±gatav±ro

(Ka) anulomapuggalo

80. (Ka) yassa r³pakkhandho uppajjati tassa vedan±kkhandho uppajjissat²ti?
Pacchimabhavik±na½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ tesa½ r³pakkhandho uppajjati, no ca tesa½ vedan±kkhandho uppajjissati. Itaresa½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ asaññasatta½ upapajjant±na½ tesa½ r³pakkhandho ca uppajjati vedan±kkhandho ca uppajjissati
(Kha) yassa v± pana vedan±kkhandho uppajjissati tassa r³pakkhandho uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ ar³pa½ upapajjant±na½ tesa½ vedan±kkhandho uppajjissati, no ca tesa½ r³pakkhandho uppajjati. Pañcavok±ra½ upapajjant±na½ asaññasatta½ upapajjant±na½ tesa½ vedan±kkhandho ca uppajjissati r³pakkhandho ca uppajjati.
81. (Ka) yassa vedan±kkhandho uppajjati tassa saññ±kkhandho uppajjissat²ti
Pacchimabhavik±na½ upapajjant±na½ tesa½ vedan±kkhandho uppajjati, no ca tesa½ saññ±kkhandho uppajjissati. Itaresa½ catuvok±ra½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ tesa½ vedan±kkhandho ca uppajjati saññ±kkhandho ca uppajjissati.
(Kha) yassa v± pana saññ±kkhandho uppajjissati tassa vedan±kkhandho uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ asaññasatta½ upapajjant±na½ tesa½ saññ±kkhandho uppajjissati, no ca tesa½ vedan±kkhandho uppajjati. Catuvok±ra½ pañcavok±ra½ upapajjant±na½ tesa½ saññ±kkhandho ca uppajjissati vedan±kkhandho ca uppajjati.