(Kha) paccan²ka½

9. (Ka) na r³pa½ na r³pakkhandho?
(Kha) na khandh± na vedan±kkhandho?
(Ka) na r³pa½ na r³pakkhandho?
(Kha) na khandh± na saññ±kkhandho?
(Ka) na r³pa½ na r³pakkhandho?
(Kha) na khandh± na saªkh±rakkhandho?
(Ka) na r³pa½ na r³pakkhandho?
(Kha) na khandh± na viññ±ºakkhandho?
10. (Ka) na vedan± na vedan±kkhandho?
(Kha) na khandh± na r³pakkhandho?
(Ka) na vedan± na vedan±kkhandho?
(Kha) na khandh± na saññ±kkhandho?
(Ka) na vedan± na vedan±kkhandho?
(Kha) na khandh± na saªkh±rakkhandho?
(Ka) na vedan± na vedan±kkhandho?
(Kha) na khandh± na viññ±ºakkhandho?
11. (Ka) na saññ± na saññ±kkhandho?
(Kha) na khandh± na r³pakkhandho?
(Ka) na saññ± na saññ±kkhandho?
(Kha) na khandh± na vedan±kkhandho?
(Ka) na saññ± na saññ±kkhandho?
(Kha) na khandh± na saªkh±rakkhandho?
(Ka) na saññ± na saññ±kkhandho?
(Kha) na khandh± na viññ±ºakkhandho?
12. (Ka) na saªkh±r± na saªkh±rakkhandho?
(Kha) na khandh± na r³pakkhandho?
(Ka) na saªkh±r± na saªkh±rakkhandho?
(Kha) na khandh± na vedan±kkhandho?
(Ka) na saªkh±r± na saªkh±rakkhandho?
(Kha) na khandh± na saññ±kkhandho?
(Ka) na saªkh±r± na saªkh±rakkhandho?
(Kha) na khandh± na viññ±ºakkhandho?
13. (Ka) na viññ±ºa½ na viññ±ºakkhandho?
(Kha) na khandh± na r³pakkhandho?
(Ka) na viññ±ºa½ na viññ±ºakkhandho?
(Kha) na khandh± na vedan±kkhandho?
(Ka) na viññ±ºa½ na viññ±ºakkhandho?
(Kha) na khandh± na saññ±kkhandho?
(Ka) na viññ±ºa½ na viññ±ºakkhandho?
(Kha) na khandh± na saªkh±rakkhandho?