2. At²tav±ro

166. (Ka) yo dukkhasacca½ parij±nittha so samudayasacca½ pajahitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana…pe…? ¾mant±.
(Ka) yo dukkhasacca½ na parij±nittha so samudayasacca½ nappajahitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana…pe…? ¾mant±.

3. An±gatav±ro

167. (Ka) yo dukkhasacca½ parij±nissati so samudayasacca½ pajahissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana…pe…? ¾mant±.
(Ka) yo dukkhasacca½ na parij±nissati so samudayasacca½ nappajahissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yo v± pana…pe…? ¾mant±.