(5) Paccuppann±n±gatav±ro

(Ka) anulomapuggalo

154. (Ka) yassa dukkhasacca½ uppajjati tassa samudayasacca½ nirujjhissat²ti?
Aggamaggassa upp±dakkhaºe arahant±na½ cittassa upp±dakkhaºe yassa cittassa anantar± aggamagga½ paµilabhissanti tassa cittassa upp±dakkhaºe tesa½ dukkhasacca½ uppajjati, no ca tesa½ samudayasacca½ nirujjhissati. Itaresa½ upapajjant±na½ pavatte cittassa upp±dakkhaºe tesa½ dukkhasaccañca uppajjati samudayasaccañca nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana samudayasacca½ nirujjhissati tassa dukkhasacca½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ pavatte cittassa bhaªgakkhaºe ar³pe maggassa ca phalassa ca upp±dakkhaºe tesa½ samudayasacca½ nirujjhissati, no ca tesa½ dukkhasacca½ uppajjati. Sabbesa½ upapajjant±na½ pavatte cittassa upp±dakkhaºe tesa½ samudayasaccañca nirujjhissati dukkhasaccañca uppajjati.
(Ka) yassa dukkhasacca½ uppajjati tassa maggasacca½ nirujjhissat²ti?
Arahant±na½ cittassa upp±dakkhaºe ye ca puthujjan± magga½ na paµilabhissanti tesa½ upapajjant±na½ pavatte cittassa upp±dakkhaºe tesa½ dukkhasacca½ uppajjati, no ca tesa½ maggasacca½ nirujjhissati. Aggamaggassa upp±dakkhaºe yassa cittassa anantar± aggamagga½ paµilabhissanti tassa cittassa upp±dakkhaºe ye caññe magga½ paµilabhissanti tesa½ upapajjant±na½ pavatte cittassa upp±dakkhaºe tesa½ dukkhasaccañca uppajjati maggasaccañca nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana maggasacca½ nirujjhissati tassa dukkhasacca½ uppajjat²ti?
Yassa cittassa anantar± aggamagga½ paµilabhissanti tassa cittassa bhaªgakkhaºe ye caññe magga½ paµilabhissanti tesa½ cavant±na½ pavatte cittassa bhaªgakkhaºe ar³pe maggassa ca phalassa ca upp±dakkhaºe tesa½ maggasacca½ nirujjhissati, no ca tesa½ dukkhasacca½ uppajjati. Aggamaggassa upp±dakkhaºe yassa cittassa anantar± aggamagga½ paµilabhissanti tassa cittassa upp±dakkhaºe ye caññe magga½ paµilabhissanti tesa½ upapajjant±na½ pavatte cittassa upp±dakkhaºe tesa½ maggasaccañca nirujjhissati dukkhasaccañca uppajjati.
155. (Ka) yassa samudayasacca½ uppajjati tassa maggasacca½ nirujjhissat²ti?
Ye puthujjan± magga½ na paµilabhissanti tesa½ taºh±ya upp±dakkhaºe tesa½ samudayasacca½ uppajjati, no ca tesa½ maggasacca½ nirujjhissati. Ye magga½ paµilabhissanti tesa½ taºh±ya upp±dakkhaºe tesa½ samudayasaccañca uppajjati maggasaccañca nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana maggasacca½ nirujjhissati tassa samudayasacca½ uppajjat²ti?
Aggamaggassa upp±dakkhaºe yassa cittassa anantar± aggamagga½ paµilabhissanti ye caññe magga½ paµilabhissanti tesa½ taºh±ya bhaªgakkhaºe taºh±vippayuttacitte vattam±ne nirodhasam±pann±na½ asaññasatt±na½ tesa½ maggasacca½ nirujjhissati, no ca tesa½ samudayasacca½ uppajjati. Ye magga½ paµilabhissanti tesa½ taºh±ya upp±dakkhaºe tesa½ maggasaccañca nirujjhissati samudayasaccañca uppajjati.