(Gha) paccan²kapuggalo

131. (Ka) yassa dukkhasacca½ na nirujjhittha tassa samudayasacca½ na nirujjhissat²ti? Natthi.
(Kha) yassa v± pana samudayasacca½ na nirujjhissati tassa dukkhasacca½ na nirujjhitth±ti? Nirujjhittha.
(Ka) yassa dukkhasacca½ na nirujjhittha tassa maggasacca½ na nirujjhissat²ti Natthi.
(Kha) yassa v± pana maggasacca½ na nirujjhissati tassa dukkhasacca½ na nirujjhitth±ti? Nirujjhittha.
132. (Ka) yassa samudayasacca½ na nirujjhittha tassa maggasacca½ na nirujjhissat²ti? Natthi.
(Kha) yassa v± pana maggasacca½ na nirujjhissati tassa samudayasacca½ na nirujjhitth±ti? Nirujjhittha.