(Ka) anuloma½

4. (Ka) cakkhu cakkhudh±tu?
(Kha) dh±t³ [dh±tu (s². ka.) aññehi yamakehi sa½sanditabba½] sotadh±tu?…Pe…
(Ka) cakkhu cakkhudh±tu?
(Kha) dh±t³ dhammadh±tu?
(Yath± ±yatanayamake cakka½ bandhita½ evamidha cakka½ bandhitabba½.)

(Kha) paccan²ka½

5. (Ka) na cakkhu na cakkhudh±tu?
(Kha) na dh±t³ na sotadh±tu?
(Ka) na cakkhu na cakkhudh±tu?
(Kha) na dh±t³ na gh±nadh±tu?…Pe…
(Ka) na cakkhu na cakkhudh±tu?
(Kha) na dh±t³ na dhammadh±tu?…Pe…
(Ka) na dhammo na dhammadh±tu?
(Kha) na dh±t³ na cakkhudh±tu?…Pe…
(Ka) na dhammo na dhammadh±tu?
(Kha) na dh±t³ na manoviññ±ºadh±tu? (Cakka½ bandhitabba½).