(Gha) paccan²kapuggalo

239. (Ka) yassa cakkh±yatana½ nuppajjati tassa sot±yatana½ na nirujjhissat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ cakkh±yatana½ nuppajjati, no ca tesa½ sot±yatana½ na nirujjhissati. Pañcavok±re parinibbant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ cakkh±yatanañca nuppajjati sot±yatanañca na nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana sot±yatana½ na nirujjhissati tassa cakkh±yatana½ nuppajjat²ti? ¾mant±.
(Ka) yassa cakkh±yatana½ nuppajjati tassa gh±n±yatana½ na nirujjhissat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ cakkh±yatana½ nuppajjati, no ca tesa½ gh±n±yatana½ na nirujjhissati. Pañcavok±re parinibbant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ cakkh±yatanañca nuppajjati gh±n±yatanañca na nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana gh±n±yatana½ na nirujjhissati tassa cakkh±yatana½ nuppajjat²ti?
Pacchimabhavik±na½ r³p±vacara½ upapajjant±na½ tesa½ gh±n±yatana½ na nirujjhissati, no ca tesa½ cakkh±yatana½ nuppajjati. Pañcavok±re parinibbant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ gh±n±yatanañca na nirujjhissati cakkh±yatanañca nuppajjati.
(Ka) yassa cakkh±yatana½ nuppajjati tassa r³p±yatana½ na nirujjhissat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ cakkh±yatana½ nuppajjati, no ca tesa½ r³p±yatana½ na nirujjhissati. Pañcavok±re parinibbant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ cakkh±yatanañca nuppajjati r³p±yatanañca na nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana r³p±yatana½…pe…? ¾mant±.
Yassa cakkh±yatana½ nuppajjati tassa man±yatana½…pe… dhamm±yatana½ na nirujjhissat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ cakkh±yatana½ nuppajjati, no ca tesa½ dhamm±yatana½ na nirujjhissati. Parinibbant±na½ tesa½ cakkh±yatanañca nuppajjati dhamm±yatanañca na nirujjhissati.
Yassa v± pana dhamm±yatana½…pe…? ¾mant±. (Cakkh±yatanam³laka½)
240. (Ka) yassa gh±n±yatana½ nuppajjati tassa r³p±yatana½ na nirujjhissat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ agh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ gh±n±yatana½ nuppajjati, no ca tesa½ r³p±yatana½ na nirujjhissati. Pañcavok±re parinibbant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ gh±n±yatanañca nuppajjati r³p±yatanañca na nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana r³p±yatana½…pe…? ¾mant±.
Yassa gh±n±yatana½ nuppajjati tassa man±yatana½…pe… dhamm±yatana½ na nirujjhissat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ agh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ gh±n±yatana½ nuppajjati, no ca tesa½ dhamm±yatana½ na nirujjhissati. Parinibbant±na½ tesa½ gh±n±yatanañca nuppajjati dhamm±yatanañca na nirujjhissati.
Yassa v± pana dhamm±yatana½…pe…? ¾mant±. (Gh±n±yatanam³laka½)
241. Yassa r³p±yatana½ nuppajjati tassa man±yatana½…pe… dhamm±yatana½ na nirujjhissat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ ar³pak±na½ upapajjant±na½ tesa½ r³p±yatana½ nuppajjati, no ca tesa½ dhamm±yatana½ na nirujjhissati. Parinibbant±na½ tesa½ r³p±yatanañca nuppajjati dhamm±yatanañca na nirujjhissati.
Yassa v± pana dhamm±yatana½…pe…? ¾mant±.
242. (Ka) yassa man±yatana½ nuppajjati tassa dhamm±yatana½ na nirujjhissat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acittak±na½ upapajjant±na½ tesa½ man±yatana½ nuppajjati, no ca tesa½ dhamm±yatana½ na nirujjhissati. Parinibbant±na½ tesa½ man±yatanañca nuppajjati dhamm±yatanañca na nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana dhamm±yatana½ na nirujjhissati tassa man±yatana½ nuppajjat²ti? ¾mant±.