(6) At²t±n±gatav±ro

(Ka) anulomapuggalo

184. (Ka) yassa cakkh±yatana½ nirujjhittha tassa sot±yatana½ nirujjhissat²ti?
Pañcavok±re parinibbant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ cakkh±yatana½ nirujjhittha, no ca tesa½ sot±yatana½ nirujjhissati. Itaresa½ tesa½ cakkh±yatanañca nirujjhittha sot±yatanañca nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana sot±yatana½ nirujjhissati tassa cakkh±yatana½ nirujjhitth±ti? ¾mant±.
(Ka) yassa cakkh±yatana½ nirujjhittha tassa gh±n±yatana½ nirujjhissat²ti?
K±m±vacare parinibbant±na½ r³p±vacare ar³p±vacare pacchimabhavik±na½ ye ca r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ cakkh±yatana½ nirujjhittha, no ca tesa½ gh±n±yatana½ nirujjhissati. Itaresa½ tesa½ cakkh±yatanañca nirujjhittha gh±n±yatanañca nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana…pe…? ¾mant±.
(Ka) yassa cakkh±yatana½ nirujjhittha tassa r³p±yatana½ nirujjhissat²ti?
Pañcavok±re parinibbant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ cakkh±yatana½ nirujjhittha, no ca tesa½ r³p±yatana½ nirujjhissati. Itaresa½ tesa½ cakkh±yatanañca nirujjhittha r³p±yatanañca nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana…pe…? ¾mant±.
Yassa cakkh±yatana½ nirujjhittha tassa man±yatana½…pe… dhamm±yatana½ nirujjhissat²ti?
Parinibbant±na½ tesa½ cakkh±yatana½ nirujjhittha, no ca tesa½ dhamm±yatana½ nirujjhissati Itaresa½ tesa½ cakkh±yatanañca nirujjhittha dhamm±yatanañca nirujjhissati. Yassa v± pana…pe…? ¾mant±. (Cakkh±yatanam³laka½)
185. (Ka) yassa gh±n±yatana½ nirujjhittha tassa r³p±yatana½ nirujjhissat²ti?
Pañcavok±re parinibbant±na½ ar³pe pacchimabhavik±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cavant±na½ tesa½ gh±n±yatana½ nirujjhittha, no ca tesa½ r³p±yatana½ nirujjhissati. Itaresa½ tesa½ gh±n±yatanañca nirujjhittha r³p±yatanañca nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana…pe…? ¾mant±.
Yassa gh±n±yatana½ nirujjhittha tassa man±yatana½…pe… dhamm±yatana½ nirujjhissat²ti?
Parinibbant±na½ tesa½ gh±n±yatana½ nirujjhittha, no ca tesa½ dhamm±yatana½ nirujjhissati. Itaresa½ tesa½ gh±n±yatanañca nirujjhittha dhamm±yatanañca nirujjhissati.
Yassa v± pana…pe…? ¾mant±.
186. Yassa r³p±yatana½ nirujjhittha tassa man±yatana…pe… dhamm±yatana½ nirujjhissat²ti?
Parinibbant±na½ tesa½ r³p±yatana½ nirujjhittha, no ca tesa½ dhamm±yatana½ nirujjhissati. Itaresa½ tesa½ r³p±yatanañca nirujjhittha dhamm±yatanañca nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana…pe…? ¾mant±.
187. (Ka) yassa man±yatana½ nirujjhittha tassa dhamm±yatana½ nirujjhissat²ti?
Parinibbant±na½ tesa½ man±yatana½ nirujjhittha, no ca tesa½ dhamm±yatana½ nirujjhissati. Itaresa½ tesa½ man±yatanañca nirujjhittha dhamm±yatanañca nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana…pe…? ¾mant±.