(4) Paccuppann±t²tav±ro

(Ka) anulomapuggalo

70. (Ka) yassa cakkh±yatana½ uppajjati tassa sot±yatana½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana sot±yatana½ uppajjittha tassa cakkh±yatana½ uppajjat²ti
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ sot±yatana½ uppajjittha no ca tesa½ cakkh±yatana½ uppajjati. Sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ sot±yatanañca uppajjittha cakkh±yatanañca uppajjati.
Yassa cakkh±yatana½ uppajjati tassa gh±n±yatana½…pe… r³p±yatana½… man±yatana½… dhamm±yatana½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yassa v± pana dhamm±yatana½ uppajjittha tassa cakkh±yatana½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ dhamm±yatana½ uppajjittha, no ca tesa½ cakkh±yatana½ uppajjati. Sacakkhuk±na½ upapajjant±na½ tesa½ dhamm±yatanañca uppajjittha cakkh±yatanañca uppajjati. (Cakkh±yatanam³laka½)
71. Yassa gh±n±yatana½ uppajjati tassa r³p±yatana½…pe… man±yatana½… dhamm±yatana½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yassa v± pana dhamm±yatana½ uppajjittha tassa gh±n±yatana½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ agh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ dhamm±yatana½ uppajjittha, no ca tesa½ gh±n±yatana½ uppajjati. Sagh±nak±na½ upapajjant±na½ tesa½ dhamm±yatanañca uppajjittha gh±n±yatanañca uppajjati. (Gh±n±yatanam³laka½)
72. Yassa r³p±yatana½ uppajjati tassa man±yatana½…pe… dhamm±yatana½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
Yassa v± pana dhamm±yatana½ uppajjittha tassa r³p±yatana½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ ar³pak±na½ upapajjant±na½ tesa½ dhamm±yatana½ uppajjittha, no ca tesa½ r³p±yatana½ uppajjati. Sar³pak±na½ upapajjant±na½ tesa½ dhamm±yatanañca uppajjittha r³p±yatanañca uppajjati. (R³p±yatanam³laka½)
73. (Ka) yassa man±yatana½ uppajjati tassa dhamm±yatana½ uppajjitth±ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana dhamm±yatana½ uppajjittha tassa man±yatana½ uppajjat²ti?
Sabbesa½ cavant±na½ acittak±na½ upapajjant±na½ tesa½ dhamm±yatana½ uppajjittha, no ca tesa½ man±yatana½ uppajjati. Sacittak±na½ upapajjant±na½ tesa½ dhamm±yatanañca uppajjittha man±yatanañca uppajjati. (Man±yatanam³laka½)