(Gha) paccan²kapuggalo

61. (Ka) yassa cakkh±yatana½ nuppajjissati tassa sot±yatana½ nuppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana sot±yatana½ nuppajjissati tassa cakkh±yatana½ nuppajjissat²ti? ¾mant±.
(Ka) yassa cakkh±yatana½ nuppajjissati tassa gh±n±yatana½ nuppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana gh±n±yatana½ nuppajjissati tassa cakkh±yatana½ nuppajjissat²ti?
Ye r³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ gh±n±yatana½ nuppajjissati, no ca tesa½ cakkh±yatana½ nuppajjissati. Pacchimabhavik±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ gh±n±yatanañca nuppajjissati cakkh±yatanañca nuppajjissati.
(Ka) yassa cakkh±yatana½ nuppajjissati tassa r³p±yatana½ nuppajjissat²ti ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana r³p±yatana½ nuppajjissati tassa cakkh±yatana½ nuppajjissat²ti? ¾mant±.
Yassa cakkh±yatana½ nuppajjissati tassa man±yatana½…pe… dhamm±yatana½ nuppajjissat²ti?
Ye ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ cakkh±yatana½ nuppajjissati, no ca tesa½ dhamm±yatana½ nuppajjissati. Pacchimabhavik±na½ tesa½ cakkh±yatanañca nuppajjissati dhamm±yatanañca nuppajjissati.
Yassa v± pana dhamm±yatana½ nuppajjissati tassa cakkh±yatana½ nuppajjissat²ti? ¾mant±. (Cakkh±yatanam³laka½)
62. (Ka) yassa gh±n±yatana½ nuppajjissati tassa r³p±yatana½ nuppajjissat²ti?
Ye r³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ gh±n±yatana½ nuppajjissati, no ca tesa½ r³p±yatana½ nuppajjissati. Pacchimabhavik±na½ ye ca ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ gh±n±yatanañca nuppajjissati r³p±yatanañca nuppajjissati
(Kha) yassa v± pana r³p±yatana½ nuppajjissati tassa gh±n±yatana½ nuppajjissat²ti? ¾mant±.
Yassa gh±n±yatana½ nuppajjissati tassa man±yatana½…pe… dhamm±yatana½ nuppajjissat²ti?
Ye r³p±vacara½ ar³p±vacara½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ gh±n±yatana½ nuppajjissati, no ca tesa½ dhamm±yatana½ nuppajjissati. Pacchimabhavik±na½ tesa½ gh±n±yatanañca nuppajjissati dhamm±yatanañca nuppajjissati.
Yassa v± pana dhamm±yatana½ nuppajjissati tassa gh±n±yatana½ nuppajjissat²ti? ¾mant±. (Gh±n±yatanam³laka½)
63. Yassa r³p±yatana½ nuppajjissati tassa man±yatana½…pe… dhamm±yatana½ nuppajjissat²ti?
Ye ar³pa½ upapajjitv± parinibb±yissanti tesa½ r³p±yatana½ nuppajjissati no ca tesa½ dhamm±yatana½ nuppajjissati. Pacchimabhavik±na½ tesa½ r³p±yatanañca nuppajjissati dhamm±yatanañca nuppajjissati.
Yassa v± pana dhamm±yatana½ nuppajjissati tassa r³p±yatana½ nuppajjissat²ti? ¾mant±. (R³p±yatanam³laka½)
64. (Ka) yassa man±yatana½ nuppajjissati tassa dhamm±yatana½ nuppajjissat²ti? ¾mant±.
(Kha) yassa v± pana dhamm±yatana½ nuppajjissati tassa man±yatana½ nuppajjissat²ti? ¾mant±. (Man±yatanam³laka½)