(Kha) anuloma-ok±so

22. (Ka) yattha cakkh±yatana½ uppajjati tattha sot±yatana½ uppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana sot±yatana½ uppajjati tattha cakkh±yatana½ uppajjat²ti? ¾mant±.
(Ka) yattha cakkh±yatana½ uppajjati tattha gh±n±yatana½ uppajjat²ti?
R³p±vacare tattha cakkh±yatana½ uppajjati, no ca tattha gh±n±yatana½ uppajjati K±m±vacare tattha cakkh±yatanańca uppajjati gh±n±yatanańca uppajjati.
(Kha) yattha v± pana gh±n±yatana½ uppajjati tattha cakkh±yatana½ uppajjat²ti? ¾mant±.
(Ka) yattha cakkh±yatana½ uppajjati tattha r³p±yatana½ uppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana r³p±yatana½ uppajjati tattha cakkh±yatana½ uppajjat²ti?
Asańńasatte tattha r³p±yatana½ uppajjati, no ca tattha cakkh±yatana½ uppajjati. Pańcavok±re tattha r³p±yatanańca uppajjati cakkh±yatanańca uppajjati.
(Ka) yattha cakkh±yatana½ uppajjati tattha man±yatana½ uppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana man±yatana½ uppajjati tattha cakkh±yatana½ uppajjat²ti?
Ar³pe tattha man±yatana½ uppajjati, no ca tattha cakkh±yatana½ uppajjati. Pańcavok±re tattha man±yatanańca uppajjati cakkh±yatanańca uppajjati.
(Ka) yattha cakkh±yatana½ uppajjati tattha dhamm±yatana½ uppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana dhamm±yatana½ uppajjati tattha cakkh±yatana½ uppajjat²ti
Asańńasatte ar³pe tattha dhamm±yatana½ uppajjati, no ca tattha cakkh±yatana½ uppajjati. Pańcavok±re tattha dhamm±yatanańca uppajjati cakkh±yatanańca uppajjati. (Cakkh±yatanam³laka½)
23. (Ka) yattha gh±n±yatana½ uppajjati tattha r³p±yatana½ uppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana r³p±yatana½ uppajjati tattha gh±n±yatana½ uppajjat²ti?
R³p±vacare tattha r³p±yatana½ uppajjati, no ca tattha gh±n±yatana½ uppajjati. K±m±vacare tattha r³p±yatanańca uppajjati gh±n±yatanańca uppajjati.
(Yattha gh±n±yatana½ uppajjati tattha man±yatana½ dhamm±yatanańca ekasadisa½, n±na½ natthi, upari pana v±rasaŖkhepo [upariv±re saŖkhepo (sy±.), upariv±re saŖkhepa½ (s². ka.)] t²ti j±nitabba½.)
(Ka) yattha gh±n±yatana½ uppajjati tattha dhamm±yatana½ uppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana dhamm±yatana½ uppajjati tattha gh±n±yatana½ uppajjat²ti?
R³p±vacare ar³p±vacare tattha dhamm±yatana½ uppajjati, no ca tattha gh±n±yatana½ uppajjati. K±m±vacare tattha dhamm±yatanańca uppajjati gh±n±yatanańca uppajjati. (Gh±n±yatanam³laka½)
24. (Ka) yattha r³p±yatana½ uppajjati tattha man±yatana½ uppajjat²ti?
Asańńasatte tattha r³p±yatana½ uppajjati, no ca tattha man±yatana½ uppajjati. Pańcavok±re tattha r³p±yatanańca uppajjati man±yatanańca uppajjati.
(Kha) yattha v± pana man±yatana½ uppajjati tattha r³p±yatana½ uppajjat²ti?
Ar³pe tattha man±yatana½ uppajjati, no ca tattha r³p±yatana½ uppajjati. Pańcavok±re tattha man±yatanańca uppajjati r³p±yatanańca uppajjati.
(Ka) yattha r³p±yatana½ uppajjati tattha dhamm±yatana½ uppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana dhamm±yatana½ uppajjati tattha r³p±yatana½ uppajjat²ti?
Ar³pe tattha dhamm±yatana½ uppajjati, no ca tattha r³p±yatana½ uppajjati. Pańcavok±re asańńasatte tattha dhamm±yatanańca uppajjati r³p±yatanańca uppajjati. (R³p±yatanam³laka½)
25. (Ka) yattha man±yatana½ uppajjati tattha dhamm±yatana½ uppajjat²ti? ¾mant±.
(Kha) yattha v± pana dhamm±yatana½ uppajjati tattha man±yatana½ uppajjat²ti?
Asańńasatte tattha dhamm±yatana½ uppajjati, no ca tattha man±yatana½ uppajjati. Catuvok±re pańcavok±re tattha dhamm±yatanańca uppajjati man±yatanańca uppajjati. (Man±yatanam³laka½)