4. Suddh±yatanam³lacakkav±ro

(Ka) anuloma½

16. (Ka) cakkhu ±yatananti? ¾mant±.
(Kha) ±yatan± sot±yatananti?
Sot±yatana½ ±yatanañceva sot±yatanañca. Avases± ±yatan± na sot±yatana½.
Cakkhu ±yatananti? ¾mant±.
¾yatan± gh±n±yatana½…pe… ±yatan± dhamm±yatananti?
Dhamm±yatana½ ±yatanañceva dhamm±yatanañca. Avases± ±yatan± na dhamm±yatana½.
Sota½ ±yatananti? ¾mant±.
¾yatan± cakkh±yatananti?…Pe… na cakkh±yatana½…pe…. ¾yatan± dhamm±yatananti?…Pe… na dhamm±yatana½.
Gh±na½ ±yatananti? ¾mant±.
¾yatan± cakkh±yatananti?…Pe… ±yatan± dhamm±yatananti?…Pe… na dhamm±yatana½…pe….
Dhammo ±yatananti? ¾mant±.
¾yatan± cakkh±yatana½…pe… ±yatan± man±yatananti?
Man±yatana½ ±yatanañceva man±yatanañca. Avases± ±yatan± na man±yatana½.
(Cakka½ bandhitabba½)