(Kha) paccan²ka½

11. (Ka) na cakkhu na cakkh±yatananti? ¾mant±.
(Kha) na cakkh±yatana½ na cakkh³ti?
Dibbacakkhu pańń±cakkhu na cakkh±yatana½, cakkhu. Cakkhuńca cakkh±yatanańca µhapetv± avasesa½ [avases± (sy±. p².)] na ceva cakkhu na ca cakkh±yatana½.
(Ka) na sota½ na sot±yatananti? ¾mant±.
(Kha) na sot±yatana½ na sotanti?
Dibbasota½ taŗh±sota½ na sot±yatana½, sota½. Sotańca sot±yatanańca µhapetv± avasesa½ na ceva sota½ na ca sot±yatana½.
(Ka) na gh±na½ na gh±n±yatananti? ¾mant±.
(Kha) na gh±n±yatana½ na gh±nanti? ¾mant±.
(Ka) na jivh± na jivh±yatananti? ¾mant±.
(Kha) na jivh±yatana½ na jivh±ti? ¾mant±
(Ka) na k±yo na k±y±yatananti? ¾mant±.
(Kha) na k±y±yatana½ na k±yoti?
K±y±yatana½ µhapetv± avaseso na k±y±yatana½, k±yo. K±yańca k±y±yatanańca µhapetv± avasesa½ [avaseso (sy±.)] na ceva k±yo na ca k±y±yatana½.
(Ka) na r³pa½ na r³p±yatananti? ¾mant±.
(Kha) na r³p±yatana½ na r³panti?
R³p±yatana½ µhapetv± avasesa½ na r³p±yatana½, r³pa½. R³pańca r³p±yatanańca µhapetv± avasesa½ na ceva r³pa½ na ca r³p±yatana½.
(Ka) na saddo na sadd±yatananti? ¾mant±.
(Kha) na sadd±yatana½ na saddoti? ¾mant±.
(Ka) na gandho na gandh±yatananti? ¾mant±.
(Kha) na gandh±yatana½ na gandhoti?
S²lagandho sam±dhigandho pańń±gandho na gandh±yatana½, gandho. Gandhańca gandh±yatanańca µhapetv± avasesa½ [avases± (sy±.)] na ceva gandho na ca gandh±yatana½.
(Ka) na raso na ras±yatananti? ¾mant±.
(Kha) na ras±yatana½ na rasoti?
Attharaso dhammaraso vimuttiraso na ras±yatana½, raso. Rasańca ras±yatanańca µhapetv± avasesa½ na ceva raso na ca ras±yatana½.
(Ka) na phoµµhabbo na phoµµhabb±yatananti? ¾mant±.
(Kha) na phoµµhabb±yatana½ na phoµµhabboti? ¾mant±.
(Ka) na mano na man±yatananti? ¾mant±.
(Kha) na man±yatana½ na manoti? ¾mant±.
(Ka) na dhammo na dhamm±yatananti? ¾mant±.
(Kha) na dhamm±yatana½ na dhammoti?
Dhamm±yatana½ µhapetv± avaseso na dhamm±yatana½, dhammo. Dhammańca dhamm±yatanańca µhapetv± avasesa½ na ceva dhammo na ca dhamm±yatana½.